Sveaskog

svenskt statligt skogsföretag

Sveaskog AB är ett svenskt statligt skogsföretag, vilket är Sveriges största skogsägare.

Sveaskog AB
Sveaskog Logotype.jpg
Org.nr556558-0031
TypStatligt aktiebolag
SäteSverige Kalix, Sverige
HuvudkontorSverige Stockholm, Sverige
NyckelpersonerEva Färnstrand
Styrelseordförande
Per Matses
VD
BranschSkog
ProdukterBiobränsle
Massaved
Timmer
Antal anställda196 – 2019
Historia
Grundat1999
Bildat avAssi Domän
Uppköpt avSvenska staten
Ekonomi
Omsättning 7,529 miljarder SEK
Rörelseresultat 2,093 miljarder SEK
Vinst efter skatt 1,558 miljarder SEK
Tillgångar 41,549 miljarder SEK
Eget kapital 23,574 miljarder SEK
Struktur
ÄgareSvenska staten – 100%
ModerbolagRegeringskansliet
DotterbolagSetra Group – 50%
Övrigt
SloganSveriges största skogsägare.
WebbplatsSveaskog.se
FotnoterStatistik från 2019 års bokslut.[1]

VerksamhetRedigera

Sveaskog äger 4,1 miljoner hektar mark varav cirka 3,1 miljoner hektar är produktiv skogsmark vilket utgör 14 procent av skogsmarken i Sverige. Sveaskog är en stor leverantör av timmer och massaved och flis till den svenska massa-, pappers- och sågverksindustrin och av biobränsle till energiföretag. Företaget upplåter även mark för etablering av vindkraft samt mark och vatten för jakt, fiske och naturturism. För att förstärka privata skogsbruk i glesbygd säljer Sveaskog kontinuerligt av skogsfastigheter i olika delar av landet. Sveaskog verkar i stort sett i hela landet och har idag hand om 37 ekoparker.

Sen jan 2021 är Per Matses (född 1958) vd i Sveaskog. Sedan 2017 är Eva Färnstrand (född 1951) styrelseordförande.

DotterbolagRedigera

Svenska Skogsplantor AB är ett företag med skogsplantor och skogsföryngring som huvudsakligt arbetsområde.

HistorikRedigera

Sveaskog är helägt av den svenska staten och bildades ur det som tidigare var Domänverket. Domänverket förvaltade under många år i princip all statlig skog, både för skogsbruk och naturvård. Inom Domänverket bedrevs exempelvis i princip all tillsyn och bevakning i nationalparker och naturreservat genom så kallade tillsynsmän. Denna verksamhet överfördes sedermera till Naturvårdsverket respektive länsstyrelserna.

År 1992 omvandlades dåvarande Domänverket till aktiebolag med namnet Domän AB, och 1993 fusionerade Domän AB med ASSI AB Aktiebolaget Statens Skogsindustrier (ASSI). Assi Domän AB börsintroducerades 1994, med staten som huvudägare med 50,25 procent av aktierna.[2]

Massaindustrierna såldes till privata ägare under 1990-talet. Sveaskog, som bildats 1999, köpte resterande aktier i Assi Domän AB.[2] Sveaskog äger fortfarande ett antal sågverk genom att vara huvudägare i Setra Group och förutom förvaltning av egen skog köps även virke från privata skogsägare.

KontroverserRedigera

Sveaskog har kritiserats för att ta för lite hänsyn till naturvärden och för att avverka stora mängder orörda skogar.[3][4]

Svenska samernas riksförbund (SSR) sade 2021 att Sveaskog slår undan "förutsättningarna för en naturbetesbaserad renskötsel i Sverige".[5] SSR har kallat Sveaskog för "värst i klassen" när det gäller att respektera urfolks rättigheter.[6]

 
Många träd har detta märke i syfte att förhindra nedhuggning.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera