Öppna huvudmenyn

Sveaskog AB är ett svenskt statligt skogsföretag, vilket är Sveriges största skogsägare.

Sveaskog AB
Sveaskog Logo.svg
Org.nr556558-0031
TypStatligt aktiebolag
HuvudkontorSverige Kalix, Sverige
Sverige Stockholm, Sverige
NyckelpersonerEva Färnstrand
Styrelseordförande
Hannele Arvonen
Koncernchef VD
BranschSkog
ProdukterBiobränsle
Massaved
Timmer
Historia
Grundat1999
Bildat avAssi Domän
Uppköpt avSvenska staten
Ekonomi
Omsättning 83 miljoner SEK
Rörelseresultat 80 miljoner SEK
Vinst efter skatt 0 SEK
Tillgångar 26,952 miljarder SEK
Eget kapital 7,565 miljarder SEK
Struktur
ÄgareSvenska staten – 100%
ModerbolagRegeringskansliet
DotterbolagSetra Group50%
Övrigt
SloganSveriges största skogsägare.
WebbplatsSveaskog.se
FotnoterStatistik från 2018 års bokslut.[1]

VerksamhetRedigera

Sveaskog äger 4,1 miljoner hektar mark varav cirka 3,1 miljoner hektar är produktiv skogsmark vilket utgör 14 procent av skogsmarken i Sverige. Sveaskog är en stor leverantör av timmer och massaved och flis till den svenska massa-, pappers- och sågverksindustrin och av biobränsle till energiföretag. Företaget upplåter även mark för etablering av vindkraft samt mark och vatten för jakt, fiske och naturturism. För att förstärka privata skogsbruk i glesbygd säljer Sveaskog kontinuerligt av skogsfastigheter i olika delar av landet. Sveaskog verkar i stort sett i hela landet och har idag hand om 36 stycken ekoparker.

VD i Sveaskog sedan 2011 är Per-Olof Wedin. Göran Persson var styrelseordförande 2008–2015 och efterträddes av Héléne Biström.

DotterbolagRedigera

Svenska Skogsplantor AB är ett företag med skogsplantor och skogsföryngring som huvudsakligt arbetsområde.

HistorikRedigera

Sveaskog är helägt av den svenska staten och bildades ur det som tidigare var Domänverket. Domänverket förvaltade under många år i princip all statlig skog, både för skogsbruk och naturvård. Inom Domänverket bedrevs exempelvis i princip all tillsyn och bevakning i nationalparker och naturreservat genom så kallade tillsynsmän. Denna verksamhet överfördes sedermera till Naturvårdsverket respektive länsstyrelserna.

År 1992 omvandlades dåvarande Domänverket till aktiebolag med namnet Domän AB, och 1993 fusionerade Domän AB med ASSI AB Aktiebolaget Statens Skogsindustrier (ASSI). Assi Domän AB börsintroducerades 1994, med staten som huvudägare med 50,25 procent av aktierna.[2]

Massaindustrierna såldes till privata ägare under 1990-talet. Sveaskog, som bildats 1999, köpte resterande aktier i Assi Domän AB.[2] Sveaskog äger fortfarande ett antal sågverk genom att vara huvudägare i Setra Group och förutom förvaltning av egen skog köps även virke från privata skogsägare.

 
Många träd har detta märke i syfte att förhindra nedhuggning.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera