Länspolismästare var mellan 1992 och 2014 titeln på den myndighetschefen för ett svenskt läns polismyndighet. Denne utgjorde tillsammans med sin biträdande länspolismästare polisledningen för sin polismyndighet. Befattningar som länspolismästare hade dock inrättats redan 1984 i Stockholms (Hans Holmér) och Göteborgs och Bohus län (Bengt Erlandsson), 1986 i Malmöhus län (Nils Erik Åhmansson) samt 1988 i Uppsala län (P-G Näss).

Biträdande länspolismästare var den lokala polismyndighetens ställföreträdande chef och var direkt underställd Länspolismästaren. Denne var anställs tills vidare av Rikspolisstyrelsen, men hade sitt chefsförordnande under sex år i taget. Denna tjänstegrad avskaffades vid övergången till nya Polismyndigheten.


Motsvarigheten till en svensk länspolismästare kallas i Danmark politidirektør.