För gården och hotellet i Sunne, se Länsmansgården, Sunne kommun.
Spårvagnen vänder vid Varmfrontsgatan.

Länsmansgården är ett primärområde tillhörande stadsdelsnämndsområdet Västra Hisingen i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg.

BebyggelseRedigera

I ett tidigare bergsområde, som inkorporerades 1906, byggdes åren 1963-1966 omkring 2 800 lägenheter i 3- och 8-våningars lamellhus i tegel och betong.[1] De senare har efter upprustning färgsatts i milt kulörta färger.

Bybyggelsen är grupperad kring det lilla butikstorget Länsmanstorget. Där finns Länsmansgårdens kyrka - en vandringskyrka som uppfördes 1971. En stor fritidsgård med teaterlokal, Vårvinden, tillkom 1963. Den ombyggda panncentralen, Pannhuset, har vissa tider även använts för fritidsverksamhet.

Svarte MosseRedigera

De västra delarna utgörs till stor del av naturområden runt Svarte mosse, med cykelväg mot Torslandaverken och gångvägar som kopplar området samman med Hisingsparken.

FornminneRedigera

Ovanför området ligger bronsåldersröset Store Vette.

NyckeltalRedigera

 
Länsmansgården

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 702 Länsmansgården år 2017[2]
Länsmansgården Hela Göteborg
Folkmängd 5 774 556 640
Befolkningsförändring 2016–2017 + 295 + 8 450
Andel födda i utlandet 47,1 % 25,2 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 67,8 % 34,0 %
Medelinkomst 212 600 kr 285 900 kr
Arbetslöshet 10,5 % 5,7 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 34,1 25,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 15,4 % 34,8 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 93,5 %
Andel bostäder i allmännyttan 45,1 % 26,6 %
Antal färdigställda bostäder 2017 64
Andel bostäder i småhus 2,5 % 19,1 %

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Göteborgs utbyggnad : några bidrag till Göteborgs stadsbyggnadshistoria. Utveckling och planering i industriregioner, 99-0460320-0 ; 3. Göteborg: Chalmers tekniska högskola. 1977. sid. 58. Libris länk 
  2. ^ [http://statistik.goteborg.se/Global/Faktablad/G%c3%b6teborgsblad/GbgBlad2018/138%20V%c3%a4stra%20Hisingen_PRI_2018.pdf Göteborgsbladet 2018: Västra Hisingen pdf

Vidare läsningRedigera

  • Johansson, Ingrid; Mattsson, Birgitta; Olsson, Sören (1988). Totalförnyelse - turn around - av ett 60-talsområde. ByACTH : Byggnadsplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, 0281-2215 ; 1988 :2. Göteborg. Libris länk 
  • Store Vette : en utflyktsguide (2. utg). Göteborg: Hökegårdsskolan. 1981. Libris länk