Länsmansgården

primärområde i Göteborg
För gården och hotellet i Sunne, se Länsmansgården, Sunne kommun.

Länsmansgården är ett primärområde i stadsområde Hisingen i Göteborgs kommun], beläget i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg.

Spårvagnen vänder vid Varmfrontsgatan.

BebyggelseRedigera

I ett tidigare bergsområde, som inkorporerades 1906, byggdes åren 1963-1966 omkring 2 800 lägenheter i 3- och 8-våningars lamellhus i tegel och betong.[1] De senare har efter upprustning färgsatts i milt kulörta färger.

Bybyggelsen är grupperad kring det lilla butikstorget Länsmanstorget. Där finns Länsmansgårdens kyrka, en vandringskyrka som uppfördes 1971. En stor fritidsgård med teaterlokal, Vårvinden, tillkom 1963. Den ombyggda panncentralen, Pannhuset, har vissa tider även använts för fritidsverksamhet.

Svarte MosseRedigera

De västra delarna utgörs till stor del av naturområden runt Svarte mosse, med cykelväg mot Torslandaverken och gångvägar som kopplar området samman med Hisingsparken.

FornminneRedigera

Ovanför området ligger bronsåldersröset Store Vette.

NyckeltalRedigera

 
Länsmansgården

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 702 Länsmansgården år 2019[2]
Länsmansgården Hela Göteborg
Folkmängd 5 764 579 281
Befolkningsförändring 2018–2019 -63 +7 413
Andel födda i utlandet 47,7 % 27,5 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 68,9 % 37,0 %
Medelinkomst 235 500 kr 318 400 kr
Arbetslöshet 11,4 % 5,8 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 26,8 21,1
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 17,3 % 36,6 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 93,5 %
Andel bostäder i allmännyttan 45,1 % 26,2 %
Antal färdigställda bostäder 2019 0
Andel bostäder i småhus 2,5 % 18,7 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighetRedigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Västra Hisingen och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Hisingen.[3]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Göteborgs utbyggnad : några bidrag till Göteborgs stadsbyggnadshistoria. Utveckling och planering i industriregioner, 99-0460320-0 ; 3. Göteborg: Chalmers tekniska högskola. 1977. sid. 58. Libris 447535 
  2. ^ Göteborgsbladet 2020. Statistik och Analys, Göteborgs stadsledningskontor.
  3. ^ ”Områdesindelningar”. Statistik och analys. Göteborgs stad. https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/statistik-och-analys/geografi/omradesindelningar. Läst 1 januari 2021. 

Vidare läsningRedigera

  • Johansson, Ingrid; Mattsson, Birgitta; Olsson, Sören (1988). Totalförnyelse - turn around - av ett 60-talsområde. ByACTH  : Byggnadsplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, 0281-2215 ; 1988 :2. Göteborg. Libris 798357 
  • Store Vette : en utflyktsguide (2. utg). Göteborg: Hökegårdsskolan. 1981. Libris 649718