Länsmansgården

primärområde i Göteborg
För gården och hotellet i Sunne, se Länsmansgården, Sunne kommun.

Länsmansgården är ett primärområde i stadsområde Hisingen i Göteborgs kommun, beläget i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg.

Spårvagnen vänder vid Varmfrontsgatan.

Bebyggelse Redigera

I ett tidigare bergsområde, som inkorporerades 1906, byggdes åren 1963-1966 omkring 2 800 lägenheter i 3- och 8-våningars lamellhus i tegel och betong.[1] De senare har efter upprustning färgsatts i milt kulörta färger.

Bybyggelsen är grupperad kring det lilla butikstorget Länsmanstorget. Där finns Länsmansgårdens kyrka invigd 1972 som ersatte en vandringskyrka som uppfördes 1966. En stor fritidsgård med teaterlokal, Vårvinden, tillkom 1963. Den ombyggda panncentralen, Pannhuset, har vissa tider även använts för fritidsverksamhet.

Svarte Mosse Redigera

De västra delarna utgörs till stor del av naturområden runt Svarte mosse, med cykelväg mot Torslandaverken och gångvägar som kopplar området samman med Hisingsparken.

Fornminne Redigera

Ovanför området ligger bronsåldersröset Store Vette.

Nyckeltal Redigera

 
Primärområdets utsträckning.
 
Länsmansgården

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 702 Länsmansgården år 2021[2]
Länsmansgården Hela Göteborg
Folkmängd 5 807 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 -40 +4 493
Andel födda i utlandet 50,8 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 72,9 % 38,1 %
Medelinkomst 242 500 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 12,3 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 22,8 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 17,9 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 93,5 %
Andel bostäder i allmännyttan 45,1 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 0
Andel bostäder i småhus 2,5 % 18,3 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighet Redigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Västra Hisingen och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Hisingen.[3]

Se även Redigera

Referenser Redigera

  1. ^ Göteborgs utbyggnad : några bidrag till Göteborgs stadsbyggnadshistoria. Utveckling och planering i industriregioner, 99-0460320-0 ; 3. Göteborg: Chalmers tekniska högskola. 1977. sid. 58. Libris 447535 
  2. ^ Göteborgsbladet 2022: SO4 Hisingen. Statistik och Analys, Göteborgs stadsledningskontor.
  3. ^ ”Områdesindelningar”. Statistik och analys. Göteborgs stad. https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/statistik-och-analys/geografi/omradesindelningar. Läst 1 januari 2021. 

Vidare läsning Redigera

  • Johansson, Ingrid; Mattsson, Birgitta; Olsson, Sören (1988). Totalförnyelse - turn around - av ett 60-talsområde. ByACTH  : Byggnadsplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, 0281-2215 ; 1988 :2. Göteborg. Libris 798357 
  • Store Vette : en utflyktsguide (2. utg). Göteborg: Hökegårdsskolan. 1981. Libris 649718