Öppna huvudmenyn
Furåsens kyrka, prototypen från Oresjö Sektionshus AB, före detta Brunnsbo kyrka.

Vandringskyrka. En monteringsfärdig och demonterbar tillfällig kyrkobyggnad. De levererades fullt monteringsfärdiga, målade och med indragen el och VVS. Uppförandet skulle ske på några få dagar, då de fyra hörnelementen sammanfogades med bjälklags- och takelement. I vapenhuset fanns vanligen ett litet kök på ena sidan och toaletter och förråd, tillgängliga utifrån, på den andra. Söder om koret fanns rum för sakristia och väster om koret förrådsrum. Ett femtital kyrkor kom att tillverkas.

Vandringskyrkor uppfördes vanligen i nyupprättade församlingar eller kyrkodistrikt. Det var normalt avsikten med vandringskyrkor, att de skulle kunna demonteras och återuppföras på annan plats. Flera vandringskyrkor byggdes i Sverige under det så kallade miljonprogrammets tid 1965-1975. Två typer var vanliga:

Sveriges första vandringskyrka var Brunnsbo kyrka i Göteborg, som uppfördes 1965 och blev prototyp för den fortsatta serietillverkningen. Under 1960-talet tillverkade Oresjö Fabriker 32 vandringskyrkor. Dessa sattes upp i områden, främst runt de större städerna, för att Svenska kyrkan snabbt skulle kunna komma igång med sin verksamhet i takt med att nya bostadsområden byggdes. Många av vandringskyrkorna är idag rivna och ersatta av permanenta kyrkor. Några är överlåtna till andra samfund eller tagna ur kyrkligt bruk och ombyggda för helt andra ändamål.

Fram till 1991 var Grevegårdens kyrka i Västra Frölunda en av dessa vandringskyrkor. När församlingen skulle bygga den nuvarande kyrkobyggnaden övertogs vandringskyrkan av syrisk-ortodoxa kyrkan S:t Gabriel och flyttades ca 500 m till Björkhöjdsgatan 24 där den fortfarande finns. Syrisk-ortodoxa församlingen i Borås har även den övertagit en tidigare vandringskyrka.

Vandringskyrkor som fortfarande är i brukRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  • Hansson, Hans-Olof (2016). Småkyrkorörelsen i Göteborg 70 år. Göteborg: Församlingsförlaget. Libris 19821353. ISBN 978-91-7271-070-2 
  • Mellgren, Maria (2009). Kyrkor i Göteborgs stift : rapport över kyrkobyggnadsinventering och karakterisering 2001-2007. Göteborgs stifts skriftserie, 1402-5329 ; 2009:1. Göteborg: Göteborgs stift. sid. 88-89. Libris 11485399. ISBN 9197431680