Län kan avse:

 • Län – ett historiskt begrepp, se förläning
 • Län (Egypten) – administrativ enhet i forntida Egypten
 • Danmarks län – en indelning i Danmark före 1662
 • Finlands län – de tidigare högsta administrativa enheterna inom den statliga lokalförvaltningen i Finland 1634 - 2009
 • Kroatiens län – den högsta nivån i Kroatiens administrativa indelning
 • Norska län – den äldre administrativa indelningen len, samt nuvarande fylken
 • Rumäniens län – en administrativ uppdelning av Rumänien som leds av en landshövding
 • Sveriges län – administrativa enheterna inom den statliga lokalförvaltningen i Sverige sedan 1634
 • Slottslän – ett geografiskt område som under medeltiden avdelades till en borgs underhåll
 • Län – ibland för att översätta den administrativa enheten county som finns i många engelskspråkiga länder, och Sveriges och Finlands län kallas ibland counties på engelska
 • Län – ibland för att översätta den kinesiska administrativa enheten xiàn (县), som även översätts till "härad" på svenska, se härad (Kina)

Se ävenRedigera