Öppna huvudmenyn

Danmark var från Valdemar Sejrs tid i början på 1200-talet och fram till 1662 indelat i län. Därefter ersattes de av amt. Under årens lopp kom deras gränser att ändras tämligen mycket.

Områden förlänades formellt till länsherrar (danska lensmænd) mot att de ställde upp som ryttare. Enbart adelsmän hade rätt att vara länsherrar. Länsherrar var kungens representant i området och var den högsta militära och civila tjänsten där. Posten som länsherre gick inte i arv.

KällorRedigera