Kvicksilver(I)oxid är en förening mellan kvicksilver och syre, som kan framställas genom fällning av ett kvicksilversalt med natriumhydroxid, samt tvättning och torkning av fällningen. Hela processen ska ske noggrant avskiljt från ljus.

Kvicksilver(I)oxid

Övriga namnKvicksilveroxidul
Kemisk formelHg2O
Molmassa417,18 g/mol
UtseendeSvart/brunt pulver
CAS-nummer15829-53-5
Egenskaper
Densitet9,8 g/cm³
Löslighet (vatten)Olösligt g/l
Smältpunkt100 °C
Faror
HuvudfaraMycket giftigt
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

EgenskaperRedigera

Ämnet är ett svart, luktlöst pulver, som är mycket svårt att erhålla i rent tillstånd, då det nästan alltid innehåller både metalliskt kvicksilver och kvicksilver(II)oxid.

Vid upphettning till smältpunkt sönderfaller ämnet till elementärt kvicksilver. Det är olösligt i vatten, men lösligt i olika syror. Saltsyra omvandlar det till kvicksilver(I)klorid.

Ämnet är kemiskt instabilt och konverterar till kvicksilver(II)oxid och kvicksilver.

KällorRedigera


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.