Kvicksilver(II)oxid, HgO, är en kemisk förening mellan kvicksilver och syre.

Kvicksilveroxid
Kvicksilver(II)oxid3D-modell
Systematiskt namnKvicksilver(II)oxid
Kemisk formelHgO
Molmassa216,59 g/mol
UtseendeRött eller gult fast ämne
CAS-nummer21908-53-2
Egenskaper
Densitet11,14 g/cm³
Löslighet (vatten)Olösligt g/l
Smältpunkt500 °C
Faror
HuvudfaraMycket giftigt
NFPA 704

NFPA 704.svg

1
3
0
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

FramställningRedigera

Det kan dels framställas genom långvarig upphettning av kvicksilver med lufttillträde, vid en temperatur som ligger nära kvicksilvrets kokpunkt, dels genom upphettning av kvicksilvernitrat, blandat med kvicksilver, och erhålls i båda fallen som ett rött kristallinskt pulver.

Om man däremot fäller ut en lösning av ett kvicksilversalt, som till exempel kvicksilverklorid[förtydliga], med natriumhydroxid och därefter tvättar fällningen med vatten, erhålls den som fälld kvicksilver(II)oxid, ett amorft rödgult pulver, vilket lättare än det röda, angrips av de flesta kemikalier.

EgenskaperRedigera

Kvicksilver(II)oxid är nästan olösligt i vatten. Den är mycket giftigt och sönderfaller vid upphettning i kvicksilver och syre. Även vid inverkan av solljus sönderdelas den delvis och färgas då svart.

AnvändningRedigera

Kvicksilver(II)oxid har haft användning inom medicinen, för tillverkning av olika kvicksilverpreparat.

Den har också använts för inblandning i båtbottenfärg för att förhindra musslor och dylikt från att växa fast på fartyg.

Kvicksilverpreparat är idag på grund av sin giftighet ej tillåtna att användas.

KällorRedigera

Meyers varulexikon, Forum, 1952

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Mercury(II)_oxide, 2 januari 2012.