Kvibille kyrka

kyrkobyggnad i Halmstads kommun

Kvibille kyrka är en kyrkobyggnad som sedan 2008 tillhör Slättåkra-Kvibille församling (tidigare Kvibille församling) i Göteborgs stift. Den ligger i kyrkbyn Kvibille i Halmstads kommun.

Kvibille kyrka
Kyrka
Kvibille kyrka
Kvibille kyrka
Land Sverige
Län Halland
Ort Kvibille
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Göteborgs stift
Församling Slättåkra-Kvibille
församling
Material Vitputsad gråsten
Invigd 1100-1200-talet
Bebyggelse-
registret
21300000023402
Kvibille kyrka 1735 efter J Richardsons kopparstick. I förgrunden runstenen.[1]
Kvibille kyrka 1735 efter J Richardsons kopparstick. I förgrunden runstenen.[1]
Webbplats: Slättåkra-Kvibille församling

KyrkobyggnadenRedigera

Den vitputsade stenkyrkans äldsta delar är från 1100- eller 1200-talet. Koret ovanliga storlek beror på att det även inrymmer Roluf Hanssons gravkor, byggt 1673. Med stor sannolikhet fanns tidigare en klockstapel. Ett klocktorn i anslutning till kyrkans västra gavel fanns före 1662 enligt räkenskaperna. Det trätornet ersattes 1831 av nuvarande torn i nyklassicistisk stil. År 1867 revs triumfbågsmuren mellan långhus och kor och kyrkan fick 1870 en nyklassicistisk interiör.

Vid restaureringen 1927-1928 under ledning av Hakon Ahlberg utbyggdes en ny sakristia på långhusets nordsida och inventarierna återställdes till originalskick.

TakmålningarRedigera

 
Takmålningarna skrapas fram 1951.

Rester av medeltida kalkmålningar finns i kyrkans inre. År 1770 fick kyrkan ett nytt takvalv i trä. Följande år bemålades taket av målarmästare Johan Blomberg från Halmstad. Det målades över med vit färg 1870 i samband med restaureringen i klassicistisk stil av hela interiören. Först vid renoveringen 1949-1953 fick konservator Erik Sköld i uppdrag att åter skrapa fram målningarna i taket och samtidigt utförde han nya målningar i kortaket som gick i Blombergs stil.[2]

GravkoretRedigera

Roluf Hansson (1603-1683) hade varit rådman i Varberg och Halmstad. Han bosatte sig på äldre dar på Tronarps gård. För att bevara sina egna och makans kvarlevor åt eftervärlden lät han redan i livstiden 1673 bygga ett gravkor vid östra gaveln på Kvibille kyrka — en cirkelrund byggnad som samtidigt skulle tjäna som sakristia. Vid en ombyggnad på 1860-talet flyttades dock kistorna ut ur gravkoret och gravsattes på kyrkogården. Gravkoret sammanbyggdes med övriga kyrkan. Under koret finns kryptan kvar.

Runstenen DR 354 från kristen tid är inmurad i korets södra vägg.

InventarierRedigera

OrgelRedigera

Manual I Manual II Pedal Koppel
Gedaktpommer 16´ Rörflöjt 8´ Subbas 16´ I/P
Gedakt 8' Flöjt 4' Koralbas 4´ II/P
Principal 4' Principal 2' II/I
Hålflöjt 4' Nasat 1 1/3' I 4'/I
Flagflöjt 2' Scharf 2 chor II 16'/I
Mixtur 2 chor
  • Ett nytt orgelverk från Hammarbergs Orgelbyggeri AB med delvis äldre pipmaterial installerades 2000 bakom den ljudande fasaden från 1805 byggd av Lars Strömblad. Instrumentet har sexton stämmor fördelade på två manualer och pedal.[4]


BilderRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera