Öppna huvudmenyn

Jacob Richardson, född i september 1687 i Halmstad, död 16 september 1759 i Stockholm, var en svensk topograf och författare.

Richardson blev 1718 fältsekreterare och 1734 assessor i antikvitetsarkivet. Där sysselsatte han sig med utarbetande av en beskrivning över Halland och annat författarskap. Hans Hallandia Antiqua et Hodierna, 2 delar, 1752–1753 gavs ut i faksimil med titeln Hallands historiska beskrivning 1987.

BibliografiRedigera

  • 1743 - Samtal emellan herr Sanskiljert och herr Lärderik, angående Dal-allmogens upror
  • 1744 - Andra samtalet emellan herr Sanskiljert och herr Lärderik, angående Dal-allmogens upror
  • 1752 - Hallandia antiqua & hodierna, thet är: Hallands, et af Götha rikets landskaper, historiska-beskrifning, framställandes ifrån äldsta in til wåra tider, thesz belägenhet, land-hushålning, inbyggarnes seder, krigs-inrätningar, : hwad krig ther warit, städernas anlägningar, handel och wandel, gamla minnes-tekn, runstenar, hwarje härads-beskrifning, med hwad theruti förekommer; tjenande til landets förbättring, och theraf följande ymniga närings-medel; : hwarwid fogas, land chartor, och andre thertil hörande wäl stuckne kopparstycken
  • 1753 - Hallandia antiqua & hodierna, thet är: Hallands, et af Götha rikets landskaper, historiska-beskrifning, framställandes ifrån älsta in til wåra tider, thes belägenhet, land-hushålning, inbyggarnes seder, krigs-inrätningar, : hwad krig ther warit, städernas anlägningar, handel och wandel, gamla minnes-tekn, runstenar, hwarje härads-beskrifning, med hwad theruti förekommer; tjenande til landets förbätring, och theraf följande ymniga närings-medel; : hwarwid fogas, land chartor, och andre thertil hörande wäl stuckne kopparstycken. Andra dehlen
  • 1758 - Historiskt bewis om Swea och Göta rikes urgamla frihet, sammandragit utur Heims-kringla eller Snorre Sturlesons norlänska konunga-sagor, med tjänliga anmärkningar
  • 1987 Hallands historiska beskrivning

KällorRedigera

Externa länkarRedigera