Kvadratroten ur 3 eller roten ur 3, är det positiva tal vars kvadrat är lika med 3. Talet skrivs som

Kvadratroten ur 3 är ett irrationellt tal. Talet är även känt som Theodorus konstant[1], efter Theodorus från Kyrene. Avrundat till tio decimaler är talet 1,7320508076 (talföljd A002194 i OEIS)

Bråket (1,7321...) är en approximation av kvadratroten ur 3.

GeometriRedigera

 
Kvadratroten ur 3 är lika med avståndet mellan parallella sidor i en regelbunden hexagon med sidlängden 1

Höjden i en liksidig triangel med sidlängden 1 delar triangeln i två kongruenta rätvinkliga trianglar, vilka var och en har en katet med längden 1/2. Enligt Pythagoras sats är då höjden i den liksidiga triangeln lika med

 

Av detta fås att

 

Ytterligare geometriska egenskaper kopplade till  :

 
Kvadratroten ur 3 är lika med längden av rymddiagonalen i en enhetskub

Externa länkarRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Weisstein, Eric W.. ”Theodorus's Constant” (på engelska). mathworld.wolfram.com. https://mathworld.wolfram.com/TheodorussConstant.html. Läst 10 september 2021. 
  2. ^ Den inskrivna cirkelns diameter är 2/3 av triangelns höjd och höjden är ju (Pythagoras sats - sidlängden, det vill säga hypotenusan i den rätvinkliga triangeln där triangelhöjden är en katet, är lika med   och den andra kateten, den som inte är den liksidiga triangelns höjd, är lika med hälften av detta, eftersom den ju är en halv sida)