Kurator, eller curator kan syfta på

Från latinska cura, "omsorg") har grundbetydelsen ombesörjare eller uppsyningsman.