Innehållskurator är i Internetsammanhang att en person eller ett team jobbar med att hitta relevant innehåll såsom bilder, videor, texter och recensioner i externa kanaler som de sedan skriver en mycket kort text till och slutligen publicerar i sin egen kanal. Syftet med innehållskurerande är att skapa en attraktiv kanal där ens målgrupp kan hitta intressant innehåll. Innehållskurerande sker oftast i form av att man publicerar Youtube-videor, bilder eller infografik.

Upphovsrättsligt gränsland Redigera

Innehållskurerande är ofta rent tekniskt ett upphovsrättsligt brott, däremot kan själva spridningen av innehållet ge ett värde för upphovsmannen.

Exempel Redigera

Tydliga exempel på webbplatser som inte skapar eget innehåll utan endast kurerar andra kanalers innehåll är:

  • Skrolla
  • Lajkat
  • Feber