En kupong är ett värdepapper, som vanligen är massproducerat. En kupong kan vara en del av ett pappersark som i förväg klippts eller perforerats, så att det är lätt att riva av. På grund av sin användning har det fått följande innebörder:

Utdelning på värdepapperRedigera

Tidigare var ägaren av exempelvis obligationer berättigad till utdelning genom de kupongark som bifogades till värdepapperna.

Kupongräntan är den ränta som bestämmer hur stora kupongutbetalningarna ska vara, vilket är lika med kupongens värde dividerat med det nominella beloppet. Kupongräntan är inte detsamma som marknadsräntan.

FärdbevisRedigera

Färdbevis kan ibland köpas i häften, som ger rätt till visst antal resor. De kan då kallas kuponger. Sådana förekom till exempel under lång tid vid Göteborgs spårvägar.

InträdeRedigera

Kuponger kan också ge rätt till visst antal inträden till någon offentlig nyttighet, till exempel ett bad.

RestaurangbesökRedigera

Vid vissa restauranger kan man förköpa visst antal måltider, ofta lunchmåltider, till ett nedsatt pris. Det finns också måltidskuponger som säljs av arbetsgivarna till reducerat pris, så kallade Rikskuponger.