Kungssången

svensk hyllningssång till Sveriges kung

"Ur svenska hjärtans djup en gång", även kallad "Kungssången" är en svensk hyllningssång till Sveriges kung med text av C.V.A. Strandberg (signaturen Talis Qualis) och musik av Otto Lindblad.

Kungssången
Otto Lindblads originalmusik för manskör till Kungssången ur Ivar Hedenblads Studentsången, utgiven vid 1800-talets slut, där den hade titeln "Svenska folksången".
OriginalspråkSvenska
KompositörOtto Lindblad
TextförfattareC.V.A. Strandberg
Kungssången – fonografinspelning av Kronobergs regementes musikkår

Bakgrund redigera

Kungssången skrevs till, och uruppfördes vid, en studentfest i Lund den 5 december 1844 i anslutning till Lunds universitets firande av Oscar I:s tronbestigning. Sången är komponerad för fyrstämmig manskör a cappella. Kungssången är ett exempel på högromantik.

Kungssången blev officiell 1893, då den ersatte de inofficiella föregångarna Bellmans Gustafs skål och Bevare Gud vår kung, den senare med samma melodi som God Save the King.[1]

Till skillnad från till exempel den brittiska God Save the King så har den svenska kungssången inte status av nationalsång, på grund av att Sverige har en populär men inofficiell nationalsång, Du gamla du fria. Förutom Sverige har även Danmark, Norge och Thailand speciella kungssånger och i vissa republiker finns motsvarande hyllningssånger till presidenten, exempelvis USA:s Hail to the Chief och i Finland fyller Björneborgarnas marsch i viss mån samma funktion.

Kungssångens första strof sjungs i regel då kungen närvarar vid olika ceremonier och besök, men ibland även som en ren hyllning till honom. Sången får anses ha getts officiell status då den bland annat sjungs av riksdagens ledamöter vid Riksmötets öppnande efter att kungen trätt in i Riksdagens kammare. Kungssången sjungs unisont som inledning till i stort sett alla arrangemang i Sverige, där kungen är hedersgäst. Kungen själv sjunger inte med i sången, då den är en hyllning till honom personligen.

Texten redigera

1. Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
du folk av frejdad stam!

2. O konung, folkets majestät är även ditt: beskärma det och värna det från fall! Stå oss all världens härar mot, vi blinka ej för deras hot: vi lägga dem inför din fot - en kunglig fotapall.

3. Men stundar ock vårt fall en dag, från dina skuldror purpurn tag, lyft av dig kronans tvång och drag de kära färger på, det gamla gula och det blå, och med ett svärd i handen gå till kamp och undergång!

4. Och grip vår sista fana du och dristeliga för ännu i döden dina män! Ditt trogna folk med hjältemod skall sömma av sitt bästa blod en kunglig purpur varm och god, och svepa dig i den.

5. Du himlens Herre, med oss var,
som förr Du med oss varit har,
och liva på vår strand
det gamla lynnets art igen
hos sveakungen och hans män.
Och låt Din ande vila än
utöver nordanland!

I kyrkan redigera

Vid kyrkliga ceremonier har Kungssången inte ansetts lämplig och har där ersatts med vers 4 av psalm 511 i 1937 års psalmbok "Lycka ske konungen" författad av Johan Olof Wallin.[källa behövs]

Lycka ske konungen
Lycka ske konungen,
Herren hans vägar berede,
styre hans råd
och hans hjärta för sorgerna frede
Herren vårt land
hägne med faderlig hand
och i sin fruktan oss lede.

Publiceringar redigera

  • Lindholm, Fredrik (1916). Nationalhymner och soldatsånger under världskriget på originalspråket och i översättning jämte uppgifter om deras tillkomst, diktare och tonsättare.. Stockholm: Norstedt. Libris 1655133 
  • Nu ska vi sjunga, 1943, under rubriken "Andra vackra sånger och visor".
  • Sjung svenska folk!, 1943, 24:e upplagan.

Se även redigera

Referenser redigera

Externa länkar redigera