Hail to the Chief är en marsch som hyllar USA:s president i dennes roll som vald statschef och högste befälhavare för de väpnade styrkorna. Den används i officiella sammanhang vid ceremonier då presidenten närvarar. Funktionellt motsvaras den i Sverige av Kungssången.

Notpartitur: Hail to the Chief (för kör)

Se ävenRedigera