Socialantropologi

(Omdirigerad från Kulturantropologi)

Socialantropologi är läran om människan som social varelse.[1][2] Socialantropologer studerar de sociala processer som producerar, upprätthåller och förändrar samhällsstrukturer och människors sociala beteendemönster. Socialantropologin försöker besvara frågan - how do humans behave and why?[3]

Innehåll

Fokus och perspektivRedigera

Trots globaliseringsprocesser uppvisar världens samhällen en enorm variation i sätten att organisera sig socialt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Socialantropologer undersöker denna variation i all dess komplexitet, för att få en bredare och djupare förståelse om den sociala människan.[4] I sin essens belyser socialantropologin hur likheter och variationer i människors tänkande och handlande uppstår, upplevs och får för sociala konsekvenser.[5]

Utmärkande för socialantropologin är ambitionen att sätta social mångfald i centrum och inte utgå från det industrialiserade västerländska samhället som norm.[6] Det socialantropologiska perspektivet grundar sig i att kritiskt och systematiskt ifrågasätta antaganden, kunskaper och perspektiv som i sammanhanget anses som självklara. Genom socialantropologins jämförande perspektiv på globala sociala och kulturella variationer möjliggörs fördjupade insikter om hur samhällen, institutioner och sociala beteendemönster kan fungera och förstås.[7]

Socialantropologi handlar om världens sociala mångfald.[8] Socialantropologisk forskning kan fokusera på allt från politiska strukturer, migration och social exkludering till etnicitet, släktskap och genus.[9] Eftersom människor formar och även formas av samhället står därför kultur, identitet och makt ofta i centrum för socialantropologisk analys och forskning.[10][11][12]

MetodtraditionRedigera

Kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder (etnografi, intervjuer och deltagande observation) tillhör de dominerande forskningstraditionerna inom socialantropologin.[13] Genom framförallt långvariga fältarbeten i olika samhällen försöker socialantropologer exempelvis förstå det sociala och kulturella sammanhangets betydelse för hur vi tolkar och förhåller oss till vår omvärld.[14][15]

Inom socialantropologin tillämpar man traditionellt sätt ett socialkonstruktionistiskt, kulturrelativistiskt, komparativt och holistiskt perspektiv på sociala och kulturella företeelser och fenomen i samhället.[16]

Relation till sociologi och kulturantropologiRedigera

Socialantropologin och sociologin överlappar mycket till teori och metod, och anses ofta vara systerdiscipliner. Internationellt sätt betraktas även socialantropologin ibland som ett delområde inom sociologin, där man har specialiserats sig på kvalitativa studier och icke-västerländska samhällen. [17]

Skillnaden mellan socialantropologi och kulturantropologi kan anses vara relativt marginell. Socialantropologi är läran om människan som social varelse, och kulturantropologi är läran om människan som kulturell varelse. Socialantropologer fokuserar på samhällen och sociala strukturer, inom vilka kulturen utgör en del, medan kulturantropologer fokuserar på kulturer, inom vilka de sociala systemen utgör en del.[18] Socialantropologin relaterar således mer till sociologi och samhällsvetenskap, medan kulturantropologin istället mer relaterar till etnologi och humaniora.

ArbetsmarknadRedigera

Utanför akademin arbetar ofta socialantropologer med utredning, integration, migration, mångfald och internationellt bistånds- och utvecklingsarbete.[19][20][21][22]

KällorRedigera

Hylland Eriksen, Thomas (2000) Små platser - stora frågor: en introduktion till socialantropologi, Nya Doxa, Nora

Hendry, Joy (2008) An introduction to social anthropology: Sharing our worlds, Second edition, Palsgrave Macmillan

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Vad är socialantropologi?”. http://rcantropologi.se/vad-ar-antropologi/. Läst 10 december 2017. 
 2. ^ ”What is the relationship between Sociology and Anthropology?”. http://www.preservearticles.com/201102184071/what-is-the-relationship-between-sociology-and-anthropology.html. Läst 10 december 2017. 
 3. ^ ”Social Sciences: What is the difference between sociology and anthropology”. https://www.quora.com/Social-Sciences-What-is-the-difference-between-sociology-and-anthropology. Läst 10 december 2017. 
 4. ^ ”Forskningsområde socialantropologi”. https://liu.se/forskningsomrade/socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 5. ^ ”Kandidatprogram i socialantropologi”. http://www.socant.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundnivå/kandidatprogram-i-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 6. ^ ”Forskingsområde socialantropologi”. https://liu.se/forskningsomrade/socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 7. ^ ”Kandidatprogram i socialantropologi”. http://www.socant.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundnivå/kandidatprogram-i-socialantropologi. Läst 18 december 2017. 
 8. ^ ”Kandidatprogram i socialantropologi”. https://sisu.it.su.se/search/info/SKAND. Läst 19 december 2017. 
 9. ^ ”Socialantropologi: Grundkurs”. https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SANA13. Läst 10 december 2017. 
 10. ^ ”Socialantropologi Göteborg”. https://globalstudies.gu.se/utbildning/grundniva/socialantropologi. Läst 15 december 2017. 
 11. ^ ”Socialantropologi”. https://www.saco.se/studieval/yrken-a-o/socialantropolog/. Läst 10 december 2017. 
 12. ^ ”Om socialantropologi”. http://www.socant.su.se/om-oss/om-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 13. ^ ”Masterutbildning i samhällsvetenskap”. https://www.lu.se/studera/valja-studier/program-och-kurser/utbildning-pa-master-och-magisterniva/sam#14. Läst 10 december 2017. 
 14. ^ ”Kandidatprogram i socialantropologi”. https://sisu.it.su.se/search/info/SKAND. Läst 18 december 2017. 
 15. ^ ”Avdelningen för socialantropologi”. https://www.soc.lu.se/om-institutionen/avdelningen-for-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 16. ^ ”Examen i socialantropologi”. https://liu.se/artikel/examen-i-socialantropologi. Läst 10 december 2017. 
 17. ^ ”Antropologisk ordlista”. http://sockom.helsinki.fi/material/antrolista2011.pdf. Läst 10 december 2017. 
 18. ^ ”Antropologisk ordlista”. http://sockom.helsinki.fi/material/antrolista2011.pdf. Läst 10 december 2017. 
 19. ^ ”Masterutbildning i samhällsvetenskap”. https://www.lu.se/studera/valja-studier/program-och-kurser/utbildning-pa-master-och-magisterniva/sam#14. Läst 10 december 2017. 
 20. ^ ”Grundkurs: Socialantropologi”. https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SANA13. Läst 10 december 2017. 
 21. ^ ”Kandidatprogram i socialantropologi, 180 hp”. https://sisu.it.su.se/search/info/SKAND?eventident=37400&semester=20174. Läst 10 december 2017. 
 22. ^ ”Vad är socialantropologi?”. http://gu.se/digitalAssets/809/809723_vad_ar.pdf. Läst 10 december 2017.