Intervju

konversation mellan flera parter där den ena frågar den andra för att anskaffa information

En intervju är en konversation mellan två eller fler parter där den ena parten utfrågar den andra för att anskaffa information.

  • Exempel på intervju för bedömning är en anställningsintervju.
  • Intervjuer som är tänkta att frambringa information används oftast av poliser, journalister i TV, radio och tidningar och av forskare.
  • En audiovisuellt inspelad intervju kallas synk.
  • En personlig intervju är när intervjuaren personligen träffar intervjupersonen.
  • En postal intervju (enkät) är en undersökningsmetod som bygger på skriftliga frågor och svar.
  • Intervjuer används som en del av användartester inom programutveckling.
Lars G Nilsson (L.G. Nilsson) intervjuar Thed Björk för Viasat Motor på Anderstorp Raceway 2012.

Se även redigera

Källhänvisningar redigera

Externa länkar redigera