Kroppabanan var en nio kilometer lång, smalspårig järnväg, som gick mellan Bernsnäs brygga vid Östersjön vid Nykroppa och Gammalkroppa vid sjön Yngen.

Kroppabanan
Allmänt
PlatsKroppa socken, Filipstads kommun
SträckaGammelkroppaNykroppa
Anslutande linjerSjötransport över Yngen
Sjötransport över Östersjön
Organisation
Invigd1855
NedlagdErsatt av Östra Värmlands Järnväg
ÄgareKroppa Jernvägs- och Sjö-transports-Actie-Bolag[1] Schwedische Bahngesellschaft Kroppa Jernvägs- och Sjö-transports-Actie-Bolag
Tekniska fakta
LängdNio kilometer kilometer
Spårvidd693 mm, senare 792 mm, senare 802 mm millimeter
FramdrivningHästbana, senare drift med ånglokomotiv

Persberg var en betydande gruva i trakten av Filipstad. Malm bröts också söder om Gammalkroppa och i andra mindre gruvor i dess närhet. Från Persberg fanns en omkring sex kilometer lång sjötransportled över Yngen för att frakta malm till Kristinehamn vid Vänern.

I Gammalkroppa vid Yngens södra strand gjordes omlastning till hästtransport. Från 1853 anlades för detta ändamål en smalspårig hästbana med 693 mm spårvidd mellan Gammalkroppa och Nykroppa av Kroppa Jernvägs- och Sjö-transports-Actie-Bolag. Senare vidgades spårvidden till 792 mm.

År 1869 anskaffade Kroppabanan ånglokomotivet Carl IX, varvid den 1 oktober hästtransporterna upphörde och ersattes av lokdrift.[2]

Spårvidden utökades 1871 till 802 mm, och av detta skäl måste bolaget ersätta ångloket med ett nytillverkat, som övertog det gamla lokets namn.

I Gammalkroppa byggdes ett lokstall med plats för två fordon samt personalbostäder.

Järnvägslinjen övertogs i början av 1870-talet av Östra Värmlands Järnväg, vilken 1873 fick koncession för en normalspårslinje mellan Kristinehamn och Persberg och anlade en järnväg. Denna linje anlades delvis på Kroppalinjens banvall.

Lokomotiv redigera

Ånglokomotiv[3]
Nummer Namn Typ Tillverkare Fabrikations-
nummer
Tillverknings-
år
Övrigt
1 Carl IX Tenderlok Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kristinehamn 2/
1869
År 1872 som anläggningslok till Vikern–Möckelns Järnväg, WMJ, 1873 ombyggd till spårvidd 891 mm, överförd till Hjo–Stenstorps Järnväg (HSJ), Nr. 1; 1892 till Hellekis AB; 1909 till Lidköpings Sockerfabrik, 1929 utrangerad
1 Carl IX Tenderlok Kristinehamns Mekaniska Verkstad, Kristinehamn 3/
1871
År 1877 till Hällefors–Fredriksbergs Järnvägar HFJ 3 Säfsnäs, 1916 till Hällefors bruk, 1937 utrangerad

Källor redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera