O-Kresol M-Kresol P-Kresol
Strukturformel Strukturformel för O-Kresol Strukturformel för M-Kresol Strukturformel för P-Kresol
Molekylmodell Molekylmodell för O-Kresol Molekylmodell för M-Kresol Molekylmodell för P-Kresol
Systematiskt namn 2-metylfenol 3-metylfenol 4-metylfenol
Övriga namn Orto-kreosol Meta-kreosol Para-kreosol
Kemisk formel C7H7OH eller C6H4CH3OH
Molmassa 108,14 g/mol
Utseende Färglösa kristaller Trögflytande vätska Färglösa kristaller
CAS-nummer 95-48-7 108-39-4 106-44-5
SMILES Oc1c(C)cccc1 Oc1cc(C)ccc1 Oc1ccc(C)cc1
Egenskaper
Densitet 1,05 g/cm³ 1,03 g/cm³ 1,02 g/cm³
Löslighet (vatten) 25 g/l 24 g/l 19 g/l
Smältpunkt 29,8 °C 11,8 °C 35,5 °C
Kokpunkt 191 °C 203 °C 202 °C
pKa 10,26 10,99 10,26
Faror
Flampunkt 81 °C 86 °C 86 °C
Huvudfara
Hazard T.svg Hazard F.svg
Giftig Brandfarlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

2
3
0

Kresol eller metylfenol är samlingsnamnet på tre vanligt, naturligt förekommande liksom på konstgjord väg framställda organiska föreningar. De tre föreningarna tillhör ämnesklassen fenoler. Kresol kan förekomma i fast eller flytande form. I likhet med andra typer av fenoler oxideras kresol långsamt vid kontakt med luft och får då en gulaktig till brunaktig röd färg. I likhet med flera andra fenoler kan kresolens lukt ha en medicinartad karaktär. Kresol produceras ofta syntetiskt ur bensen och toluen.

ArtikelursprungRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia.