Kommunvapen i Finland tillkom i flertalet fall i samband med en ny kommunallag från år 1949, som stipulerade att alla kommuner i landet skulle ha ett eget vapen.

Vissa städer hade sedan tidigare vapen, medan det för landskommunernas del var behov av att skapa nya vapen som gärna skulle anknyta till kommunens läge eller seder och hantverk utmärkande för denna. Under en 20-årsperiod fick samtliga kommuner i Finland ett vapen. I samband med kommunsammanslagningar var det kutym att om möjligt även infoga detaljer från de tidigare kommunerna i det nya gemensamma vapnet. I allmänhet är de nyskapade vapnen ofta mycket stiliserade, kan ses som en återgång till heraldikens ursprung på medeltiden, och i och med detta har finsk heraldik rönt även internationell uppskattning.

De moderna landskap i Finland som bildades 1997 är formellt kommuner (sekundärkommuner) och deras vapen följer därför de allmänna regler som gäller för kommunvapen i Finland.

För närvarande (2009) pågår en ny omgång med kommunsammanslagningar och därmed skapande av nya kommunvapen i Finland. Den heraldiska kommittén vid riksarkivet skall godkänna nya kommunvapen innan de fastställs.[1]

Nedan följer ett galleri över Finlands nuvarande kommunvapen. För tidigare, numera upphörda kommunvapen i Finland, se Upphörda kommunvapen i Finland.

Städer är markerade med fet stil.

BirkalandRedigera

Egentliga FinlandRedigera

Egentliga TavastlandRedigera

KajanalandRedigera

KymmenedalenRedigera

LapplandRedigera

Mellersta FinlandRedigera

Mellersta ÖsterbottenRedigera

Norra KarelenRedigera

Norra SavolaxRedigera

Norra ÖsterbottenRedigera

NylandRedigera

Päijänne-TavastlandRedigera

SatakuntaRedigera

Södra KarelenRedigera

Södra SavolaxRedigera

Södra ÖsterbottenRedigera

ÅlandRedigera

ÖsterbottenRedigera

KällorRedigera

Se ävenRedigera