Kommunestyret eller bystyret är det översta politiska organet i kommuner i Norge. Representantene i kommunstyret väljs av kommunens invånare. De norska kommunstyrena motsvarar kommunfullmäktige i Sverige. Kommunstyret har ungefär samma roll i kommunen som parlamentet har för hela landet. Kommunestyremedlemmarna representerer oftast politiska partier men det är inte ovanligt med lokala listor och tvärpolitiska listor. I de flesta kommuner med bystatus (en beteckning som städer med 5 000 invånare kan få) heter kommunstyret bystyre, men vissa kommuner med bystatus har behållit namnet kommunstyre.

Lagstiftande församling
Kammare
Enkammarsystem  · Tvåkammarsystem
Trekammarsystem  · Flerkammarsystem
Överhus (Senat)  · Underhus
Parlament
Parlamentarism  · Parlamentsgrupp
Parlamentsledamot  · Internationella parlament
Parlamentariskt styrelsesätt
Kommitté  · Kvorum  · Motion (Misstroendeförklaring)
Typer
Kongress (Kongressledamot)  · Kommunestyre (Rådman)  · Ståndriksdag (Stånd)
Lagstiftande församlingar i erkända stater

I Norge är det största kommunstyret Trondheim, som har 85 representanter (2003), Bergen och Stavanger ligger på andra plats med 67 var.

Se även redigera