O Jesus, när mitt liv släcks ut

(Omdirigerad från Kom, Jesus, du min Frälserman)

O Jesu! när jagh hädan skal, diktades av Magnus Gabriel De la Gardie under hans sista levnadsår 1686, och blev sedermera psalm i 1695 års psalmbok. Wallin anpassade stavningen till modern stavning 1819 års psalmbok, och angavs därefter som medupphovsman. Detta rättades i 1937 års psalmbok, då De la Gardie åter står som ensam upphovsman. Wallin finns inte heller med som medförfattare till denna psalm i 1986 års psalmbok, som anger att psalmen skrevs 1694, alltså efter att De la Gardie dött. Årtalet anger dock när texten antogs för tryckning i den året därpå utgivna psalmboken. Texten bearbetades av Britt G Hallqvists 1979, då De la Gardies vers fem av åtta uteslöts och inledningen förändrades till O Jesus, när mitt liv släcks ut.

Musiken nedtecknad i Wittenberg 1533. Enligt 1697 års koralbok är melodin densamma som till psalmen Ack Herre straffa icke migh (1695 nr 27), Jagh längtar, Herre, efter tigh (1695 nr 43) och När jag uti min enslighet (1695 nr 388).

Publicerad iRedigera

Externa länkarRedigera

Texten till O JEsu! när jagh hädan skal finns på Wikisource.