Klotfunktioner beskriver i många fysikaliska problem olika storheters vinkelberoende i rymden.

Om latituden betecknas med v och x = cos v, gäller i det enklaste fallet ekvationen

(d/dx){(1 – x2)dPn/dx} + n(n + 1) Pn = 0

där n=0, 1, 2, … och Pn är motsvarande klotfunktion, i detta fall ett polynom av graden n.

För väteatomen gäller denna ekvation varvid storheten n(n + 1) är proportionell mot kvadraten på impulsmomentet.

KällorRedigera

Se ävenRedigera