Klorsyra, HClO3, är en tämligen stark och oxiderande syra (pKa = -1[1][2]) vars lukt påminner om salpetersyra. I klorsyra har klor Oxidationstillståndet +5, och föreningen antar en trigonal pyramidal geometri. Klorsyras salter kallas klorater; det viktigaste saltet är natriumklorat.

Klorsyra
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnKlor(V)syra
Kemisk formelHClO3
Molmassa84,45914 g/mol
UtseendeFärglös, flyktig vätska
CAS-nummer7790-93-4
SMILESO=Cl(=O)O
Egenskaper
Löslighet (vatten)> 400 g/l (20 °C)
Smältpunkt-20 °C
Kokpunkt40 °C (sönderfaller)
Faror
Huvudfara
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Framställning redigera

Klorsyra erhålls genom att svavelsyra får inverka på bariumklorat. Den filtrerade lösningen kan koncentreras i vakuum till 40 %, varefter den börjar disproportionera.

 

Källor redigera

Se även redigera