Klorater är salter av klorsyra och innehåller kloratjonen ClO3.

Strukturformeln för en klorat-jon.
Molekylmodell av en klorat-jon.

Klorater är starka oxidationsmedel som angriper metaller och kan bilda explosiva blandningar med de flesta brännbara material (socker, sågspån, alkohol, fotogen etc). Denna egenskap har gjort klorater populära inom pyroteknik, men på grund av sin instabilitet så har de till stor del ersatts av perklorater.

Struktur redigera

Kloratjonen har tre resonanstillstånd som orsakas av att den elektron som ger hela jonen dess negativa laddning hoppar mellan de tre syreatomerna.  

Se även redigera