Öppna huvudmenyn
Kjell A Mattsson, 1958

Kjell Algot Mattsson, född 21 februari 1930 i Skee församling i Göteborgs och Bohus län,[1] död 7 januari 2015,[2] var en svensk centerpartistisk politiker och ämbetsman. Han var son till lantbrukaren Mats Mattsson och Anna Mattsson, född Andersson.

Mattsson gick i Föreningsskola 1953-54, var innehavare av eget lantbruk från 1959, styrelseordförande i Västerbygdens tidningsförening från 1959, verkställande ledamot i Vette fritidscentrum 1963-73, styrelseordförande i Norrvikens Skofabrik AB 1964-84, styrelseledamot i Skogargården AB från 1971, styrelseordförande i Göteborgskurirens Tidnings AB från 1976 och styrelseledamot i Ortstidningar i Väst AB från 1985.

Kjell A. Mattsson var ledamot av länsarbetsnämnden i Göteborgs och Bohus län 1959-76, styrelseledamot av rikspolisstyrelsen från 1973, länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1974-85 och statens planverk 1976-70. Han var ledamot av kommittén för förebyggande av politiska våldsbrott från 1972, av bostadsfinansieringsutredningen 1972-75, radioutredningen 1974-77, konkurrensutredningen 1974-77, länsdemokratiutredningen 1976-82 och dess ordförande 1982 samt utredningen om översyn av miljöskyddslagstiftningen 1976-83, beredningen för turism och rekreation 1977-82 och dess ordförande 1979-82.

Mattsson var ordförande för Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund (SLU) i Skee 1950-53 och för SLU i Bohuslän 1954-59, ledamot av förbundsstyrelsen 1958-62, ordförande för Centerpartiet i Skee 1954-75 och styrelseledamot i partidistriktet Bohuslän från 1954 och dess ordförande 1977. Mattsson satt i kommunalfullmäktig i Vette 1959-66, ordförande i kommunalnämnden 1955-66, ledamot av lönenämnden 1956-66, dess ordförande 1958-66, polisnämnden 1957-65 och familjebidragsnämnden 1960-66, stadsfullmäktige i Strömstad 1967-70, ordförande i drätselkammaren 1967-70 samt ledamot av trafiknämnden 1966-70

Mattsson var ordförande i fritidsboendekommittén 1978-82 och utredningen om den statliga rekreations och turistpolitiken 1982-83, ledamot av beredningen om en plan för vattenkraftens utbyggnad 1982-83 och bostadskommittén från 1983, ordförande kommunförbundets länsavdelning i Göteborgs och Bohus län 1968-82, ordförande i stiftelsen Bohusturist 1983-85 samt landstingsledamot för Göteborgs och Bohus län från 1959 och ordförande i näringsnämnden 1970-82.

Mattsson lämnade riksdagen 1987 för att tillträda som generaldirektör och chef för Fiskeristyrelsen. År 1989 utsågs Kjell A. Mattsson till landshövding i Göteborgs och Bohus län, en post han innehade fram till sin pensionering 1995.

Kjell A. Mattsson blev styrelseordförande vid Chalmers när denna blev stiftelsehögskola 1994 och innehade detta uppdrag till årsskiftet 1996-97, då en ny ordförande utsågs.[3]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Sveriges befolkning 1990, CD-ROM, Version 1.00, Riksarkivet (2011)
  2. ^ ”Kjell A Mattsson”. Sveriges Riksdag. http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/kjell-a-mattsson_0958927082506. Läst 17 februari 2017. 
  3. ^ Chalmers.se

KällorRedigera

  • Fakta om folkvalda: Riksdagen 1985-1988, utgiven av Riksdagens förvaltningskontor, Stockholm 1986 ISSN 0283-4251 s. 195-196