Keräsjoki är en större å i östra Norrbottens kustland. Längd omkring 60 kilometer, avrinningsområde 427 km².[1] Största biflöde är Vuomajoki. Ån rinner upp i Övertorneå kommun, sydväst om Hedenäset, och rinner genom stora myrområden söderut in i Haparanda kommun.

Efter passage av stambanan och landsvägen vid byn Kangas (dessförinnan finns en fin badplats i ån) tar ån emot sitt största biflöde Vuomajoki från vänster. Efter ytterligare stora myrmarker mellan bergen Keräsvaara och Veitsivaara blir ådalen mera befolkad. Nu passeras bl.a. byarna Keräsjänkkä, Kattilasaari, Vittikko och Parviainen, Keräsjoki, Alatalo, Korva och slutligen ådalens centrum, tätorten Nikkala, där Keräsjoki faller ut i Bottenviken (Skomakarfjärden).

Det har även flottats timmer flitigt i Keräsjokiån, som rinner ner mot kusten med utloppet vid Nikkala.

ReferenserRedigera

  1. ^ http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/lan_haro_huvud.pdf