"Slaveri inom islam" syftar på slaveri inom den muslimska världen. Denna har utövats utifrån vissa regler som föreskrivits inom islam, och har därför historiskt sett ut på liknande sätt i den muslimska världen.