Qiyan var en typ av förslavad kvinnlig kurtisan och artist vanlig i Arabvärlden under medeltiden. De uppkom möjligen under Abbasidkalifatet på 700-talet, då de var mycket vanliga och populära, och förekom i muslimska Andalusien till åtminstone 1300-talet. De skilde sig från de närliggande Jaryas, som även de fick liknande bildning men aldrig uppträdde offentligt.

En Qiyan var en slav, då de var oacceptabelt för en muslimsk kvinna att uppträda offentligt på detta vis. De fick en hög bildning hos slavhandlare och tränades i att sjunga, spela musik och läsa poesi och underhålla med olika former av konstarter. De var sexuellt tillgängliga för sina ägare, men det tycks inte som om de användes för prostitution, i varje fall ingick det inte i deras uppgift som qiyan att göra det, även om samtida arabisk litteratur skildrar dem som sexuella objekt. Flera berömda kvinnliga poeter, sångerskor och musiker i den muslimska världen tillhörde denna kategori.

Sedvanan att träna slavflickor till qiyan tycks ha dött ut i slutet av medeltiden, men de egyptiska sångerskor kända som Almah har ibland nämnts som en senare kvarleva.

Berömda exempel är ‘Inān, Arib al-Ma'muniyya och Shāriyah .

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Dwight F. Reynolds, 'The Qiyan of al-Andalus', in Concubines and Courtesans: Women and Slavery in Islamic History, ed. by Matthew S. Gordon and Kathryn A. Hain (Oxford: Oxford University Press, 2017)