Karl Didrik Hamilton

svensk friherre, militär och landshövding

Karl Didrik Hamilton af Hageby, född 11 juli 1766, död 1 juli 1848, var friherre och fideikommissarie vid Boo slott i Närke. Efter en militär karriär blev han överadjutant hos Gustav III och överstekammarjunkare år 1794.

År 1796 utnämndes han till landshövding i Örebro län och kvarstannade som sådan till 1801.

Vid Riksdagen år 1810 (tronföljarriksdagen) i Örebro var Hamilton ordförande i statsutskottet.

ReferenserRedigera

Företrädare:
Evert August Franc
Landshövding i Örebro län
17961801
Efterträdare:
Salomon Löfvenskiöld