Uppslagsordet ”Ι” leder hit. För den till utseendet identiska latinska bokstaven, se I. För den till utseendet identiska kyrilliska bokstaven, se І. För andra betydelser, se Jota (olika betydelser).

Jota eller iota (nygrekiska ιώτα, ióta, eller γιώτα, gióta, av klassisk grekiska ἰῶτα) (versal: Ι; gemen: ι) är den nionde bokstaven i det grekiska alfabetet. Den hade i det joniska talbeteckningssystemet siffervärdet 10.[1] Dess ljudvärde var i antik grekiska [i]. I modern grekiska uttalas den även som [j] om den står framför en vokal. Jota motsvaras i det latinska alfabetet av I, i. I standarden Unicode tecknas det som ℩.[2] Tecknet saknar versal form.

Jota
Grekiska alfabetet
Enhetsalfabetet
Α α Alfa Ν ν Ny
Β β Beta Ξ ξ Xi
Γ γ Gamma Ο ο Omikron
Δ δ Delta Π π Pi
Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho
Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma
Η η Eta Τ τ Tau
Θ θ Theta Υ υ Ypsilon
Ι ι Jota Φ φ Fi
Κ κ Kappa Χ χ Chi
Λ λ Lambda Ψ ψ Psi
Μ μ My Ω ω Omega
Extra tecken i äldre alfabet¹
Digamma uc lc.svg Digamma San uc lc.svg San
Heta uc lc.svg Heta
Numeriska tecken¹
Stigma uc lc.svg Stigma Greek Sampi 2 shapes.svg Sampi
Qoppa Q-and-Z-shaped.svg Koppa
Extra tecken i andra språk¹
Yot uc lc.svg Jot Sho uc lc.svg Sjo

¹Källor: se Grekiska alfabetet#Referenser

UnicodeEdit

  decimalt hexadecimalt HTML
ι 953 3B9 ι
8489 2129
Ι 921 399 Ι

"Inte ett jota"Edit

Uttrycket "inte ett jota" med betydelsen "absolut ingenting" har sin bakgrund i att Jesus i Matt 5:18 enligt originaltexten (som är på grekiska) säger att inte ett jota av lagen skall förgås. Då lagen (Torah) är skriven på hebreiska är det rimligt att anta att Jesus syftade på motsvarande bokstav i det hebreiska alfabetet, bokstaven Yod (י), som är det alfabetets klart minsta bokstav.

KällorEdit

  1. ^ Aaboe, Asger (1969). Antikens matematik. Prisma Stockholm. sid. 115 
  2. ^ Finns tillgänglig som PDF på U2100.pdf. (engelska)