För ett släkte av fjärilar, se Stigma (djur).

Stigma (grekiska στίγμα stígma; (bränn)märke, fläck) (versal: Ϛ, gemen: ϛ) är en grekisk bokstav som i modern grekiska endast används för att skriva talet 6 i det joniska talbeteckningssystemet.[1]

Stigma
Grekiska alfabetet
Enhetsalfabetet
Α α Alfa Ν ν Ny
Β β Beta Ξ ξ Xi
Γ γ Gamma Ο ο Omikron
Δ δ Delta Π π Pi
Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho
Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma
Η η Eta Τ τ Tau
Θ θ Theta Υ υ Ypsilon
Ι ι Jota Φ φ Fi
Κ κ Kappa Χ χ Chi
Λ λ Lambda Ψ ψ Psi
Μ μ My Ω ω Omega
Extra tecken i äldre alfabet¹
 Digamma  San
 Heta
Numeriska tecken¹
 Stigma  Sampi
 Koppa
Extra tecken i andra språk¹
 Jot  Sjo

¹Källor: se Grekiska alfabetet#Referenser

Stigma var ursprungligen en medeltida (ligatur) av bokstäverna sigma och tau som var förvillande lik den kursiva formen av digamma. Som ett resultat av detta kom den att ersätta digamma i det joniska talsystemet. Den är också nästan identisk med den avslutande formen av sigma, som dock aldrig har ersatt stigma i denna funktion. Däremot kan stigma i modern grekiska brytas upp i en sigma-tau-digraf – (ΣΤʹ).

Unicode redigera

  decimalt hexadecimalt HTML
Ϛ 986 3DA
ϛ 987 3DB

Se även redigera

Källor redigera

Källor redigera

  1. ^ Aaboe, Asger (1969). Antikens matematik. Prisma Stockholm. sid. 115