Sjo (versal: Ϸ; gemen: ϸ) var en bokstav som användes i Baktrien specifikt för det iranska språket baktriska. Baktrien var en del av den hellenistiska kultursfären från Alexander den stores erövring under 300-talet f.Kr. och några århundraden framåt, och under perioden användes det grekiska alfabetet även för baktriskan. Språket hade en sibilant, troligen uttalad som ett tonlöst främre sje-ljud, [ʃ], som annars saknade bokstav.

Sjo
Grekiska alfabetet
Enhetsalfabetet
Α α Alfa Ν ν Ny
Β β Beta Ξ ξ Xi
Γ γ Gamma Ο ο Omikron
Δ δ Delta Π π Pi
Ε ε Epsilon Ρ ρ Rho
Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma
Η η Eta Τ τ Tau
Θ θ Theta Υ υ Ypsilon
Ι ι Jota Φ φ Fi
Κ κ Kappa Χ χ Chi
Λ λ Lambda Ψ ψ Psi
Μ μ My Ω ω Omega
Extra tecken i äldre alfabet¹
 Digamma  San
 Heta
Numeriska tecken¹
 Stigma  Sampi
 Koppa
Extra tecken i andra språk¹
 Jot  Sjo

¹Källor: se Grekiska alfabetet#Referenser

Bokstavens ursprungliga namn är okänt. Engelska namnet sho är en nutida konstruktion baserad på bokstavens likhet med rho. Även dess placering i alfabetet är okänd, eftersom inget alfabet har hittats nerskrivet i forntida Baktrien. Därigenom är dess eventuella siffervärde också okänt.

Unicode redigera

  decimalt hexadecimalt HTML
Ϸ 1015 3F7
ϸ 1016 3F8

Källor redigera

  • Nick Nicholas Sjo, 2009-01-01. Källor finns på sidan Greek Unicode Issues av samma författare. Läst 2009-01-01. Notera att hela andra stycket verifieras av denna källa, utom uppgiften om namnet.