John Personne

svensk biskop i Linköping, Sverige

John Personne, egentligen Johan Wilhelm Personne, född 14 december 1849 i Maria Magdalena församling i Stockholm, död 16 november 1926 i Linköping, var teolog och biskop i Linköpings stift.

Biskop
John Personne
Biskop John Personne 1936.JPG
John Personne
KyrkaSvenska kyrkan

StiftLinköpings stift, biskop
Period1910 - 1926
FöreträdareOtto Ahnfelt
EfterträdareErik Aurelius

Prästvigd18 juni 1881 för Uppsala ärkestift
Biskopsvigd25 september 1910 av Johan August Ekman
Akademisk titelteol.dr.
Född14 december 1849
Stockholm
Död16 november 1926
Linköping

Personnes främsta insats var som ledamot av och sekreterare i den bibelkommission, som arbetade fram 1917 års kyrkobibel. Han arbetade också med de gammaltestamentliga apokryferna, som publicerades som komplement till Bibeln 1921.[1]

Han var en stark anhängare av sin tids moderna bibelforskning. Vetenskaplig bibelkritik var för honom främst kritik mot de föreställningar som människor hade om Bibeln, och uppfattningar knutna till den, inte av Bibeln som sådan. Han ansåg att Bibeln var inspirerad av Gud men inte ord för ord; Bibeln är inte Guds ord, utan innehåller Guds ord.

Hans egen tid kände Personne mest som försvarare av sedlighet och moral, särskilt genom kritik av August Strindberg och andra unga skribenter som Personne betecknade som "sedesfördärvliga". Han gjorde ett inlägg apropå Giftasprocessen 1884. Skriften Strindbergs-litteraturen och osedligheten bland skolungdomen 1887 blev mycket uppmärksammad. Personne gjorde även häftiga attacker på förläggaren Albert Bonnier, bland annat på grund av Bonnier var jude. Personnes beskrivning av förläggare av moraliskt usel litteratur blev mycket spridd och Bokförläggareföreningen splittrades, troligen som en direkt följd då Personne lyckats starkt påverka opinionen.

för min del kan jag icke inse den moraliska skillnaden mellan en sådan förläggare och en tjuvköpare eller bordellförestånderska

Under Personnes tid som biskop var Linköpings stift starkt präglat av olika pietistiska väckelserörelser. Relationen mellan biskopen och dessa var sval. Hans herdabrev, utfärdat 1910, innehöll passager som uppfattades som kritik mot frikyrkligheten vilket orsakade uppståndelse och långdragen polemik.

BiografiRedigera

Efter studier vid Katarina läroverk och Stockholms gymnasium blev Personne student i Uppsala 1868, filosofie kandidat 1872, genomförde provår i Stockholm 1874–1875, blev filosofie doktor 1875, student i Tübingen 1877, teologie kandidat 1880, prästvigdes i Uppsala 1881, blev lektor i kristendom och modersmålet vid Norra Latin 1881 och var föreståndare för Wallinska flickskolan 1884–1886. 23 september 1885 gifte han sig med Tekla von Knorring (1858-1826).

Personne var sekreterare i samfundet "Pro fide et christianismo" 1884–1897, inspektor över dess kateketskolor 1883–1897 samt ledamot i dess styrelse 1890-1897.

Han blev domprost i Linköping 1897, utnämndes till biskop i Linköpings stift 1910 och tillträdde 1911.

BibliografiRedigera

John Personne var en flitig författare. Han höll många tal och föredrag, skrev artiklar i tidningar och tidskrifter, herdebrev till prästerskapet o.s.v. I Nordisk familjebok har han bidragit med över 500 artiklar (signerade "J.P."). Under åren 1915-1916 tillkom verket Nya testamentet med förklaringar i tre band.

Hans mest kända verk i samtiden var ett angrepp på August Strindberg och åttiotalisterna med anledning av, vad som Personne ansåg vara immoraliska tendenser bland ungdomen:

SläktRedigera

Föräldrar:

Barn:

John Personne var kusin till teatermannen Nils Personne.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera