Johan Skyttes väg är en lokalgata som sträcker sig genom tre stadsdelar i Söderort: Solberga, Älvsjö och Långbro. Gatan fick sitt namn 1924.

Älvsjö Johan Skyttes väg västerut vid Älvsjövägen, 2022.

Historik redigera

Vägen är uppkallad efter friherren Johan Skytte (1577–1645) som bland annat var ägare till närbelägna Älvsjö gård. Gården tillhörde egentligen hustrun Maria Nääf som fått egendomen i hemgift av sin far Johan Göransson Gyllenstierna. Fru Marias väg och Nääfgränd i Älvsjö är uppkallade efter henne.

Vägens sträckning redigera

Johan Skyttes väg sträcker sig från Götalandsvägen vid Älvsjö station i öster till Långbro sjukhus i väster och är cirka 2 100 meter lång. I stadsdelen Långsjö går vägen huvudsakligen genom småhusbebyggelse från 1930-talet och senare. Vid korsningen med Sjättenovembervägen (korsningen hette tidigare Skyttes plan) passerar vägen stadsdelsgränsen till Älvsjö och vid korsningen med Älvsjövägen / Magelungsvägen leder vägen in i stadsdelen Solberga. Vägens bebyggelse är här mera stadsmässig och fastställdes i Älvsjös första stadsplan upprättad 1921 av arkitekt Per Olof Hallman.

   
Johan Skyttes väg nr 214 med Konsum 1936 och Älvsjö Värdshus 2022.

Byggnader och verksamheter redigera

  • Nr 200: Klingska huset, uppfördes 1925 av byggmästaren Frans August Kling och räknas till Solbergas äldsta bevarade hyreshus.[1]
  • Nr 204: Älvsjö Konditori & Bageri, har funnit på denna adress sedan 1940-talet.[2]
  • Nr 214: Älvsjö Värdshus (kinarestaurang), var mellan 1930-talet och 1970-talet traktens Konsumbutik.[3]

Bilder redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera