Solberga, Stockholm

stadsdel i Stockholm

Solberga uttal är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun och är den del av Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde.

Solberga
Korsningen Älvsjövägen - Johan Skyttes väg med Klingska huset från 1925.
Korsningen Älvsjövägen - Johan Skyttes väg med Klingska huset från 1925.
KommunStockholm
KommunområdeSöderort
StadsdelsområdeHägersten-Älvsjö
DistriktBrännkyrka distrikt
Bildad1945
Antal invånare9 598 (2017)
Landareal185 hektar
Stockholm län vapen b ram.svg Portal:Stockholm
Solberga på 1930-talet. I bildmitt syns Älvsjövägen som då slutade vid Klockhuset och LM Ericssons kabelverk.
"Villa Elfhem" eller "Doktorsvillan", är Solbergas äldsta villa, foto 1905.

HistorikRedigera

Solberga är i äldsta tid namnet på det berg som ligger i Solbergaskogen. Berget har en hög brant mot söder, saknar träd högst upp och är ofta solbelyst. På 1600-talet fick det ge namn åt Solberga prästgård som tillhörde Brännkyrka socken. Marken tillhörde Västberga gård och i mitten av 1930-talet förvärvades större delen av Stockholms stad. L.M. Ericssons fabriksområde började uppföras redan 1916 och har sedan dess utökats ett antal gånger. De stora gula tegelbyggnaderna tillkom på 1950-talets mitt och ritades av arkitekt Ture Wennerholm. Det finns långt gångna planer på att dessa byggnader skall rivas och istället byggs nya bostadshus med cirka 1 700 lägenheter, lokaler, utbyggd skola, ny förskola, nya parker samt idrottshall. Byggstart beräknas kunna ske under 2016.[1]

En av de första byggnader som uppfördes i nuvarande Solberga var Doktorsvillan även kallad Villa Elfhem vid Götalandsvägen 224. Huset byggdes 1904 på mark som ursprungligen tillhörde Älvsjö gård. Under ett par år på 1910-talet användes huset som bostad åt stationsinspektorn vid Älvsjö station. Intill Doktorsvillan återuppbyggdes 1986 Lerkrogen, en gång ett värdshus vid Göta landsväg nära Brännkyrka kyrka och idag hemvist för bland annat Brännkyrka hembygdsförening.

Till stadsdelens äldre bebyggelse räknas det så kallade Klockhuset från 1918 i hörnet Älvsjövägen / Götalandsvägen. Ursprungligen uppfördes huset efter ritningar av arkitekt Ivar Callmander och var huvudbyggnad för AB Stockholmstelefons kabelfabrik. Idag ingår byggnaden i en konferensanläggning. Från 1925 härrör Klingska huset i hörnet Älvsjövägen / Johan Skyttes väg, byggd av August Kling efter ritningar av arkitekt J. Söderström. Enligt Brännkyrka hembygdsförening är det "Söderorts mest distinkta hus" inspirerat av Stockholms 1920-talsklassicism. Den första stadsplanen ritades när marken köptes från Västberga gård i mitten av 1930-talet och omfattade småstugeområdet i nordväst.

Nyare tidRedigera

Efter andra världskriget bebyggts Solberga med villor och under perioden 1950–1953 med hyreshus ritade av bland andra Backström & Reinius. 1952 öppnade Kämpetorpsskolan ritad av Paul Hedqvist och i kvarteren Broschen och Nipperskrinet, hörnet Juvelerarvägen / Älvsjövägen, byggdes mellan 1955 och 1960 en liten centrumanläggning med bank, restauranger och butiker efter ritningar av arkitekttrion Ancker-Gate-Lindegren.

År 1969 invigdes "Apelsinlunden", en samling punkthus i orange-röda nyanser som ritades av arkitekt Lars Bryde. Dessa hus är en del av miljonprogrammet, och de tillkom i samband med att Solbergas huvudgata Folkparksvägen förlängdes. Denna gata hade tidigare tagit slut i höjd med Klacktorget. I samband med vägförlängningen omdirigerades Solbergas bussförbindelse och SL-buss 142, som tidigare trafikerat sträckan Solberga–Norra Bantorget, började nu trafikera sträckan TelefonplanÄlvsjö.

I mitten av 1980-talet tillkom en hel del lägenheter på det gamla prästgårdsgärdet intill Älvsjö station, och sedan 2004 pågår en förtätning av hela Solberga-området med ett tillskott på 500–600 bostadsrätter, som ett komplement till det stora existerande beståndet av främst hyreslägenheter. Projektering av en ordentlig cykelväg mellan Telefonplan och Älvsjö har inletts, och under 2005 genomfördes en sträckningsutredning för att eventuellt förbereda för snabbspårväg längs samma sträcka.

Solberga kännetecknas särskilt av att det har tre olika centra: Kristalltorget, Klacktorget och Älvsjö stationsplan. De tre centrumen förbinds sinsemellan av Folkparksvägen och Götalandsvägen.

Stockholms kommun anser att Älvsjö stationsplan på grund av sitt centrala och kollektivtrafiknära läge lämpar sig för bostads- och kontorsbebyggelse. I ett första steg omgestaltas Älvsjö torg med flera nya stadskvarter, ett nytt cykelparkeringshus och utökad service, med planerat färdigställande 2014.

Älvsjö/Solberga klassades som ett utsatt område av polisen 2017.[2]

BilderRedigera

DemografiRedigera

År 2017 hade stadsdelen cirka 9 600 invånare, varav cirka 37,6 procent med utländsk bakgrund.[3]

Personer från SolbergaRedigera

Från stadsdelen kommer flera kända personer såsom sångerskan Rosa Körberg, fotbollsspelaren Tommy Berggren, publicisten Amelia Adamo, moderatpolitikern Susanne Sohlberg och trubaduren Billey Shamrock. Den sistnämnda har även gett ut en skiva med sånger om stadsdelen (Som om någonting har hänt, 2005).

IdrottRedigera

Det fanns två lokala fotbollsföreningar, Solberga Bk (startad 1967) och Solberga FF, som inte finns kvar idag. Den startades som FC Dynamo Älvsjö i oktober 2008, men valde efter en säsong att byta namn till Solberga FF.

Solberga Bk har idag både ett herrlag och ett damlag. Verksamheten är breddfotboll och bedriver verksamheten på Solberga Bollplan.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Övriga källorRedigera

Externa länkarRedigera