Älvsjövägen

en huvudgata i södra Stockholm

Älvsjövägen utgör en del av länsväg 271. Trafikvolymen om 22 000[1] fordon per dygn är lika stor som den sammantagna dagliga gränstrafiken mellan Norge och Sverige längs Europaväg 6 och Europaväg 18[2].

Älvsjövägen söderut vid korsningen Johan Skyttes väg / Magelungsvägen.
Älvsjövägen vid Johan Skyttes väg (Älvsjörondllen), vy mot norr, 1930-tal. Till höger skymtar Klingska huset
Älvsjövägen mot norr med Klockhuset i bakgrunden.

Beskrivning redigera

Älvsjövägen utgör tillsammans med Örbyleden en av Söderorts viktigaste tvärleder. Vägen utgör gränslinje mellan stadsdelarna Solberga och Långbro. Vägen utgår från Mickelsbergsvägen och sträcker sig till strax efter korsningen med Johan Skyttes väg vid Älvsjörondellen där den övergår i Magelungsvägen. Övergången är vid Herr Stens väg. Fram till 1949 sträckte sig gatan endast från Herr Stens väg till Sjättenovembervägen.[3] Denna del hette tidigare Odenvägen men bytte 1924 namn till Älvsjövägen. Sträckningen från Sjättenovembervägen till Svartlösavägen blev klar 1949.

Byggnader vid vägen (urval) redigera

Referenser redigera

  1. ^ Utvärdering av Stockholmsförsökets effekter på biltrafiken - Rapport juni 2006. Stockholms stad.
  2. ^ Gränsöverskridande infrastruktur Sverige - Norge. 15 februari 2008. Vägverket, Banverket.
  3. ^ Harlén, H. Stockholm från A till Ö - Söderort. Brännkyrka hembygdsförening, 1997.

Externa länkar redigera