Johan Låstbom, född 1732Ransäters bruk, död 1802 i Uppsala, var en svensk universitetslärare.

Låstbom blev 1758 filosofie magister i Uppsala. År 1759 fick enligt donators önskan den professur i praktisk ekonomi som instiftats av den värmländske brukspatronen Eric Borgström. Tillsammans med sin då ännu oavlönade adjunkt Emanuel Ekman utgav han 1765 veckoskriften Oeconomiska tidningar. Låstbom insamlade också jordbruksredskap och författade Utkast til kunskap om swenske landtmannaredskaper (i Hushållnings-Journal 1780). Han sökte förgäves bättre avlönade professurer – praktisk filosofi 1764 och juridisk ekonomi 1770 och 1772. Låstbom prästvigdes 1771, promoverades till teologie doktor 1779 och uppfördes i tredje förslagsrummet vid biskopsvalet i Karlstads stift 1787. Han befordrades 1790 till förste teologie professor och domprost i Uppsala.

KällorRedigera

Företrädare:
Samuel Duraeus
Uppsala universitets rektor
HT 1768
Efterträdare:
Eric Hesselgren
Företrädare:
Samuel Duraeus
Uppsala universitets rektor
HT 1777
Efterträdare:
Daniel Melanderhielm
Företrädare:
Adolph Murray
Uppsala universitets rektor
VT 1784
Efterträdare:
Erik Hydrén
Företrädare:
Christopher Dahl
Uppsala universitets rektor
HT 1792
Efterträdare:
Gustaf Flygare