Öppna huvudmenyn

Biskopsval i Svenska kyrkan

(Omdirigerad från Biskopsval)

Biskopsval i Svenska kyrkan sker i respektive stift inför tillsättning av biskop. Reglerna för valet anges i kyrkoordningen. Innan kyrkan skildes från staten 2000 tillsattes biskop av regeringen bland de tre personer som föreslogs av kyrkan.

Innehåll

Reglerna i 1571 års kyrkoordningRedigera

Enligt 1571 års kyrkoordning skulle biskop väljas av några förordnade av prästerskapet, men även av "andra, som i saken något förfarne äro". Detta innebar inte nödvändigtvis val genom stiftets präster, och den vanligaste formen blev småningom, att det vid riksdagen församlade prästerskapet (consistorium regni) förrättade valet, varefter regeringen utnämnde. Kung Sigismunds "försäkran om religionen" 1594 blev aldrig mer än ett förslag.

Reglerna i 1686 års kyrkolagRedigera

1686 års kyrkolag gav ännu inte fullt klara föreskrifter om biskopsval; "kapitlet och klerkeriet'" skulle föreslå tjänliga personer, varefter kungen hade att utse en av de föreslagna "eller ock någon annan"; vid ärkebiskopsval skulle "alla domkapitel i riket hafva sina röster".

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera