Porträtt av Eric Cainberg föreställande Jacob Rijf

Jacob Rijf, född 1753 i Pedersöre i Österbotten, död 1808 i Stockholm, var arkitekt och kyrkbyggmästare. Han tillhörde en känd kyrkbyggarsläkt, bland vars medlemmar märks hans far Thomas Rijf (1726–1803) och hans son Karl Rijf (död 1808).

Jacob Rijf studerade arkitektur vid Konstakademin i Stockholm, och utnämndes 1784 till länsarkitekt i Västerbotten. Han kom härigenom att vara verksam på ömse sidor om Bottenviken. Rijf försökte åstadkomma en syntes mellan den gustavianska stilen och den av allmogearkitekter utvecklade kyrkobyggnadsstilen.

KyrkobyggnaderRedigera

Till hans främsta arbeten hör Larsmo kyrka, som han byggde 1785–1788 tillsammans med fadern. Kortesjärvi kyrka (påbörjad 1791) anses vara en av träkyrkoarkitekturens främsta skapelser i Finland. Nämnas kan även Vindala kyrka, en tolvhörning av trä, uppförd 1807 enligt ritningar av Jacob Rijf.

Andra exempel på kyrkobyggnader av Rijf är Nedertorneå kyrka i finska Nedertorneå och Skellefteå landsförsamlings kyrka.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera