Länsarkitekt är i Sverige en vid länsstyrelse anställd arkitekt med ansvar för fysisk planering, hushållning med naturresurser och bostadsförsörjning. I samarbete med kommunerna övervakar länsarkitekten tillämpningen av plan- och bygglagen i länet.

I Sverige tillsattes de första länsarkitekterna 1920, men denna organisation i vilken länsarkitektkontoren var underställda Byggnadsstyrelsen, blev fullt utbyggd först 1936. År 1967 underställdes länsarkitekterna Statens planverk och 1971 överfördes de till länsstyrelserna.

I Finland fanns länsarkitekter (finska: lääninarkkitehti) redan i mitten av 1800-talet.[1]

KällorRedigera

  • Nationalencyklopedin, band 12 (1993), sid. 553.

NoterRedigera

  1. ^ Svenska Akademiens ordbok: Länsarkitekt (1942)