Allmoge

benämning på bönder och ståndslösa människor i det nordiska bondesamhället
(Omdirigerad från Allmogen)
Skånsk bondefamilj. Fotografi av Axel Sjöberg, 1902.
För inredningsstilen, se allmogestil.

Allmoge (av fornnordiskans all mōghe, allt folket) är en benämning på bönder och ståndslösa människor i det nordiska bondesamhället. I modernt språkbruk närmast jämförbart med allmänheten.

Allmogens seder och bruk vårdas ofta av de hembygdsföreningar som finns på många orter.

Se ävenRedigera