Jacob Johan Gyllenborg

svensk greve och landshövding

Johan Jakob Gyllenborg, född 27 april 1721, död 3 december 1788, var en svensk greve och landshövding. Gyllenborg blev landshövding i Stockholms län 1770.

Två halvmilstolpar längs gamla Södertäljevägen med J.J. Gyllenborgs namn. Två halvmilstolpar längs gamla Södertäljevägen med J.J. Gyllenborgs namn.
Två halvmilstolpar längs gamla Södertäljevägen med J.J. Gyllenborgs namn.

Johan Jakob Gyllenborg var son till riksrådet greve Johan Gyllenborg och Margaretha Eleonora Beyer, dotter till överstelöjtnanten Joachim Christian Beyer. Han gifte sig med Antoinette Virginia Gyllenborg, dotter till riksrådet greve Henning Adolf Gyllenborg och Maria Sofia Stjerncrona.

Gyllenborg blev extra kanslist i justitierevisionien 13 december 1738, auskultant i Svea hovrätt i december 1740, kopist i justitierevisionien 28 maj 1742, kanslist 21 juni samma år och aktuarie i Riksarkivet 14 februari 1747 och sekreterare 19 december samma år. Han utnämndes till lagman i Kalmar läns och Ölands lagsaga 21 november 1750 och i Upplands och Stockholms läns lagsaga 19 april 1760. Han var fullmäktig i riksens ständers manufakturkontor från 1750-talet till 1762 och var ledamot av tullarrendesocieteten fram till 1765 och erhöll avsked 29 juni 1762.

Gyllenborg fick landshövdings namn, heder och värdighet 29 juni 1762. Han blev riddare av Nordstjärneorden 23 november 1767 och kommendör av samma orden 30 november 1772.

BibliografiRedigera

  • Wägwisare genom Stockholms höfdingedöme: med Kongl. Maij:ts allernådigste privilegio utgifwen år 1772.

KällorRedigera