Jämtlands läns valkrets

svensk valkrets

Jämtlands läns valkrets är en av valkretsarna vid val till den svenska riksdagen.

Mandatantal redigera

Valkretsen har vid samtliga val 1970–2006 haft fem fasta mandat men sedan valet 2010 har antalet mandat sänkts till fyra.

Fasta valkretsmandat i valen 1970-2018[1]
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018[2]
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4

Ledamöter i enkammarriksdagen (listan ej komplett) redigera

1971–1973 redigera

1974–1975/76 redigera

1976/77–1978/79 redigera

1979/80–1981/82 redigera

1982/83–1984/85 redigera

1985/86–1987/88 redigera

1988/89–1990/91 redigera

1991/92–1993/94 redigera

1994/95–1997/98 redigera

1998/99–2001/02 redigera

2002/03–2005/06 redigera

2006/07–2009/10 redigera

2010/11–2013/14 redigera

2014/15–2017/18 redigera

2018/19–2021/22 redigera

2022/23–2025/26 redigera

Första kammaren redigera

Vid tvåkammarriksdagens tillkomst 1867 var Jämtlands läns valkrets en egen valkrets i första kammaren. Antalet mandat var från början två, men höjdes till tre år 1886. Från och med förstakammarvalet 1921 ingick länet i Västernorrlands läns och Jämtlands läns valkrets. I september 1911 hölls för första gången val med den proportionella valmetoden.[10] I november 1911 hölls val igen (Förstakammarvalet i Sverige 1911) efter första kammarens upplösning av kungen, och de ledamöter valda i septembervalet är inte med i den här listan.

Riksdagsledamöter i första kammaren redigera

1867–1911 (successivt förnyade mandat) redigera

1912–1917 redigera

1918–lagtima riksdagen 1919 redigera

Urtima riksdagen 1919–1921 redigera

Andra kammaren redigera

Jämtlands läns valkrets var även en valkrets till andra kammaren under perioden 19221970. Fram till 1921 var länet däremot indelat i olika valkretsar, under perioden med majoritetsval 18661911 i kretsar med ett mandat vardera.

I andrakammarvalet 1866 var landsbygden uppdelad på två valkretsar, Norra Jämtlands domsagas valkrets och Södra Jämtlands domsagas valkrets. Redan i valet 1869 delades dock den norra valkretsen upp i Hammerdals, Lits och Offerdals tingslags valkrets och Ragunda, Revsunds, Brunflo och Rödöns tingslags valkrets.

Inför 1881 års andrakammarval avskaffades samtliga tidigare valkretsar och landsbygden delades in i fyra nya: Jämtlands norra domsagas valkrets, Jämtlands västra domsagas valkrets, Jämtlands östra domsagas valkrets samt Härjedalens domsagas valkrets. Därefter var landsbygdens valkretsindelning oförändrad till och med det sista valet med majoritetsval 1908.

Residensstaden Östersund delade valkrets med andra Norrlandsstäder i skiftande kombinationer. I valen 18661875 ingick Östersund i Sundsvalls och Östersunds valkrets, men flyttades i valet 1878 till Härnösands och Östersunds valkrets och därefter i extravalet 1887 till Östersunds och Hudiksvalls valkrets.

Vid införandet av proportionellt valsystem i valet 1911 avskaffades samtliga äldre andrakammarvalkretsar och länet indelades i Jämtlands läns norra valkrets och Jämtlands läns södra valkrets (med tre mandat vardera). Vid andrakammarvalet 1921 förenades länet slutligen till en enda sammanhållen valkrets med fem mandat i samtliga val.

Andrakammarvalet 1952 blev uppmärksammat eftersom det föreskrivna förfarandet vid röstsammanräkningen inte följdes i länet. Bondeförbundet överklagade då valet i Jämtlands län, och regeringsrätten beslöt att valet skulle göras om. Omvalet den 14 december 1952 (det så kallade luciavalet) ledde till att bondeförbundet återtog det mandat som i den underkända valomgången tillfallit folkpartiet.

Riksdagsledamöter i andra kammaren redigera

1922–1924 redigera

1925–1928 redigera

1929–1932 redigera

1933–1936 redigera

1937–1940 redigera

1941–1944 redigera

1945–1948 redigera

1949–1952 redigera

1953–1956 redigera

1957–vårsessionen 1958 redigera

Höstsessionen 1958–1960 redigera

1961–1964 redigera

1965–1968 redigera

1969–1970 redigera

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ Valmyndigheten: Valkretsmandat 1998-2014, läst 11 november 2017
 2. ^ Fördelning av fasta mandat till riksdagen 1988-2018 från valmyndigheten, Läst 10 maj 2018
 3. ^ [a b c d e] Invald som ordinarie ledamot av Sveriges riksdag i valet 1998. Detta framgår av riksdagens protokoll 1998/99:1 (§ 2), Sveriges riksdag. Läst 13 juli 2022.
 4. ^ [a b c d e f] Invald som ordinarie ledamot av Sveriges riksdag i valet 2002. Detta framgår av riksdagens protokoll 2002/03:1 (§ 2), Sveriges riksdag. Läst 18 juni 2022.
 5. ^ [a b c d e] Invald som ordinarie ledamot av Sveriges riksdag i valet 2006. Detta framgår av riksdagens protokoll 2006/07:1 (§ 2), Sveriges riksdag. Läst 30 maj 2022.
 6. ^ [a b c d] Invald som ordinarie ledamot av Sveriges riksdag i valet 2010. Detta framgår av riksdagens protokoll 2010/11:1 (§ 2), Sveriges riksdag. Läst 24 maj 2022.
 7. ^ [a b c d] Invald som ordinarie ledamot av Sveriges riksdag i valet 2014. Detta framgår av riksdagens protokoll 2014/15:1 (§ 2), Sveriges riksdag. Läst 11 maj 2022.
 8. ^ [a b c d e] Invald som ordinarie ledamot av Sveriges riksdag i valet 2018. Detta framgår av riksdagens protokoll 2018/19:1 (§ 2), Sveriges riksdag. Läst 6 maj 2022.
 9. ^ [a b c d] Invald som ordinarie ledamot av Sveriges riksdag i valet 2022. Detta framgår av riksdagens protokoll 2022/23:1 (§ 2), Sveriges riksdag. Läst 23 oktober 2022.
 10. ^ SCB: Riksdagsmannavalen 1909, 1910 och 1911 Arkiverad 24 september 2014 hämtat från the Wayback Machine. sida 62 i pdf:en

Tryckta källor redigera

 • Tvåkammarriksdagen 1867–1970 (Almqvist & Wiksell International 1992), band 5, s. 276–277