Jämna och udda funktioner är matematiska funktioner som uppfyller vissa symmetrivillkor. En funktion ƒ(x) är jämn om ƒ(-x) = ƒ(x), udda om ƒ(-x) = -ƒ(x).

ƒ(x) = x2 är ett exempel på en jämn funktion.
Funktionen y = x4 - 4x ² + 3 är en summa av termer av jämn potens, vilket gör den till en jämn funktion.
Grafen av , en udda funktion.
Funktionen är varken udda eller jämn.

Jämna funktioners grafer är alltså symmetriska under spegling i y-axeln, medan udda funktioners är symmetriska under 180° rotation kring origo.

Namnen motiveras bland annat av att funktionerna för jämna n är jämna funktioner och udda för udda n, samt av att maclaurinutvecklingen av en jämn funktion bara har termer med jämna exponenter, och motsvarande för udda.

Exempel

redigera

Jämna funktioner:

 •  
 •  
 •  
 • Dirichlets funktion

Udda funktioner:

 •  
 •  
 •  

Egenskaper

redigera
 • Den enda funktionen som är både jämn och udda är den konstanta funktionen  .
 • Summan av en udda och en jämn funktion är varken udda eller jämn, såvida inte en av funktionerna är konstant noll.
 • Summan av två udda funktioner är udda, och varje multipel av en udda funktion är udda.
 • Summan av två jämna funktioner är jämn, och varje multipel av en jämn funktion är jämn.
 • Produkten av både två udda eller två jämna funktioner är en jämn funktion.
 • Produkten av en udda och en jämn funktion är en udda funktion.
 • Kvoten av både två udda eller två jämna funktioner är jämn.
 • Kvoten av en jämn och en udda funktion är udda.
 • En sammansatt funktion av två udda funktioner är udda. En sammansättning av två jämna funktioner är jämn.
 • En sammansatt funktion av en udda och en jämn funktion är jämn.
 • Derivatan av en jämn funktion är udda (förutsatt att funktionen är deriverbar).
 • Derivatan av en udda funktion är jämn (förutsatt att funktionen är deriverbar).
 • Integralen av en udda funktion från -a till a är noll, dvs om f är udda:
 
 • Integralen av en jämn funktion från -a till a är två gånger integralen från noll till a, dvs om g är jämn:
 

Se även

redigera