En konstant funktion är en funktion där alla värden i definitionsmängden ordnas till ett och samma värde i värdemängden. Värdemängden för en konstant funktion består alltså av endast ett element. Exempelvis är en konstant funktion där värdemängden är .

En graf som visar en godtycklig konstant funktion.
En graf som visar en godtycklig konstant funktion.

Definition redigera

Låt   vara ett godtyckligt konstant reellt tal, då kan vi definiera alla reella konstanta funktioner

 

Funktionen blir alla punkter som har y-värde  , det vill säga tillhörande funktionsgraf är en horisontell linje.

Notation redigera

Konstanta funktioner skrivs vanligtvis

 

Men även som

 

Referenser redigera