Spegelsymmetri, egenskap som innebär att ettföremål är identiskt med sin egen spegelbild i ett plan kallat symmetriplan eller spegelplan. I det tvådimensionella fallet motsvaras detta av att varje punkt i en plan figur speglas i en linje.

Tre av dessa tvådimensionella figurer har spegelsymmetri. De speglas i de streckade linjerna.

Se ävenRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.