Ivar Persson, Persson i Skabersjö, född 3 maj 1901 i Svedala, död 20 oktober 1979 i Burlöv, gravsatt vid Skabersjö kyrka var en svensk lantbrukare och politiker (bf), statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet, riksdagsledamot för bondeförbundet 1939-58.

BiografiRedigera

Efter agronomexamen 1924 var Persson verksam som lantbrukare. År 1924 förvärvade han Tjustorps Nygård i Skabersjö socken i Skåne. Han engagerade sig tidigt för utbildningsfrågor i Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS), för vilken han var styrelseordförande 1944-52.

Persson var tidigt politiskt engagerad och kom att tillhöra Bondeförbundets främsta företrädare i sin generation, tillsammans med Gunnar Hedlund, Gustaf Jonnergård och Sam B. Norup. Han tillhörde riksdagens första kammare (invald i Malmöhus läns valkrets) och var ledamot av Malmöhus läns landsting 1939-1958. Han var partiets representant i 1946 års skolkommission, där han klart tog ställning för den nioklassiga kommunala enhetsskolan. År 1947 blev han lekmannarepresentant i skolöverstyrelsen. När koalitionsregeringen med socialdemokraterna bildades 1951 kom Persson att bekläda posten som statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet. I riksdagen hade han namnet "Persson i Skabersjö" och var allmänt känd under namnet Skabersjö.

Efter statsrådstiden utnämndes Persson 1958 till landshövding i Kalmar län, där han kom att stanna fram till pensioneringen 1967. År 1960 blev han ordförande i den då inrättade ecklesiastika boställsutredningen. Detta svarade väl mot hans stora kyrkliga intressen. Efter att sedan 1931 ha tillhört Skabersjö kyrkoråd valdes han 1948 till kyrkvärd där och tjänstgjorde därefter även under sin riksdags- och statsrådstid nästan varje söndag i detta uppdrag. Han var ledamot av domkapitlet i Lund och av kyrkomötet 1951 och suppleant i Lunds stiftsråd. I Kalmar var han ordförande i domkyrkorådet.

Som statsråd med ansvar för kulturfrågorna ville han slå vakt om den gamla allmogekulturens bevarande och var inte okritisk mot en ohejdad urbanisering av det svenska samhället. Det sista officiella uppdraget i sin roll som landshövding kom att bli att sätta spaden i marken för byggandet av Ölandsbron. Tillsammans med sin maka Thea åtnjöt Ivar Persson som landshövding stor popularitet i sitt län. Som pensionärer flyttade de tillbaka till Skåne, men fortsatte livet ut att vara sommarölänningar. Ivar och Thea Persson är begravda på Skabersjö kyrkogård, sydost om Malmö.

UtmärkelserRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Kungl. Hovstaterna: Kungl. Maj:ts Ordens arkiv, Matriklar (D 1), vol. 12 (1950–1959), p. 118, digital avbildning.
Företrädare:
Hildur Nygren
Sveriges ecklesiastikminister
1951–1957
Efterträdare:
Ragnar Edenman
Företrädare:
Ruben Wagnsson
Landshövding i Kalmar län
1959–1967
Efterträdare:
Erik Westerlind