Iudaea var en romersk provins som infogades i romarriket år 6 och täckte det som dittills varit kung Herodes Archelaos rike, det vill säga Judeen, Samaria och Idumeen. År 66-70 pågick där ett stort judiskt uppror som slutade med att Jerusalem förstördes.

Iudaea.

Efter upproret blev Iudaea (som tidigare varit underställt Syrien) en självständig provins styrd från Jerusalem. Provinshuvudstaden rustades upp och ändrade namn till Aelia Capitolina år 130. Efter ett uppror år 132-135 lett av Bar Kokhba bytte provinsen namn till Palestina som fortsatte att vara en romersk och sedan östromersk provins tills den erövrades av araberna 638.